Miljøeksperter: Udtagning af lavbundsjorde er ingen mirakelkur mod iltsvind

Det er helt forkert, når miljøminister Magnus Heunicke fremhæver udtagning af lavbundsjorder som et afgørende virkemiddel til at genskabe havmiljøet, lyder det fra flere eksperter i en kronik i Altinget.

Foto: Helene Munk Sørensen

Kvælstofudledning fra landbrug presser miljøtilstanden i vores fjorde og have, og er den største af alle presfaktorer. Men der findes andre og langt mere effektive virkemidler end udtagning af lavbundsjorde, når det handler om iltsvind, skriver Helga Grønnegaard, projektchef for strategisk udvikling på Urland med flere i kronikken.

“Hvis vi ikke reducerer presfaktorerne fra land på vores mange kystvande, så vil vi ikke opnå de fulde resultater af de mange gode tiltag i kystvandene, der hjælper til med at skabe et bedre havmiljø med høj biodiversitet”, lyder det i kronikken.

Eksperterne skriver, at vådområdeprojekter har som primært formål at reducere kvælstofudledningen til vores vandmiljø. De nye lavbundsprojekter har til gengæld som primært formål at reducere CO2-udledningen til atmosfæren, lyder det fra eksperterne.

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at mindske CO2-udledningen

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at...