Ny rapport om danske havnes erhvervspotentialer

Danske Havne har udgivet en rapport, som sigter efter at kortlægge de danske havnes udviklingspotentiale

Hirtshals Havn. Foto: Danske Havne

Hirtshals Havn. Foto: Danske Havne

Den nye rapport fra Danske Havne – kaldet “Erhvervspotentialer for danske havne” fokuserer på nogle specifikke spørgsmål. Disse omhandler blandt andet forretningspotentialer nu og i fremtiden, havnenes bagvedliggende infrastruktur, investeringsbehov, mulige barrierer for udvikling m.m.

Analysen har involveret interviews med 23 danske havne, der repræsenterer både store og små erhvervshavne bredt fordelt i Danmark. Herudover er der gennemført interviews med Hamborg og Rotterdam Havn. Analysen er gennemført af Implement Consulting Group med støtte fra en styregruppe bestående af Danske Havnes sekretariat og en række danske havne.

Selvstændigt indspark

Den nye rapport er et selvstændigt indspark fra Danske Havne i forbindelse med, at Havnepartnerskabet senere i år kommer med en ny rapport om de danske havnes omstillingsbehov.

Det er regeringen, som har forestået etableringen af Havnepartnerskabet, hvis formål er at understøtte, at der er de rette rammer til at tilvejebringe kommercielle investeringer til udvikling af erhvervshavnene.

Rapporten “Erhvervspotentialer for danske havne” kan hentes her (pdf).

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at mindske CO2-udledningen

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at...