Hirtshals Havn skal være større: Nu sendes milliardstor havneudvidelse i udbud

Havneudvidelsen skal forbedre indsejlingsforholdene markant og optimere havnens faciliteter, så der i endnu højere grad bliver plads til grønne energiprojekter

Hirtshals Havn skal udvides, og i den forbindelse er der netop blevet offentliggjort et EU-udbud i forbindelse med anlægsarbejdet af udvidelsen med et samlet budget på omkring 1 mia. kr.

Havnen skal udvides dels for at forbedre indsejlingsforholdene, så større skibe kan anløbe havnen i hårdere vejr, end det er tilfældet i dag, dels for at etablere opmarch- og erhvervsarealer på selve havneområdet.

– Med udbuddet tager vi endnu et stort skridt på vejen mod en realisering af havneudvidelsen, som forventes færdig i 2027. Det understreger endnu engang Hirtshals Havns markante udvikling, som skal understøtte havnens vigtige position både som centralt trafikknudepunkt mellem Norge og Europa og som en nøgleaktør i den grønne omstilling, hvor både havnens faciliteter og besejlingsforhold bliver afgørende for den grønne omstilling, siger CEO for Hirtshals Havn, Per Holm Nørgaard, og fortsætter:

– Sammen med den nylige fondsstøtte på 109 mio. kr. til Greenport Scandinavia-konsortiet, der arbejder med etablering af Nordeuropas største knudepunkt for lagring og udskibning af CO2 netop i Hirtshals, er vi rigtig godt på vej med at realisere vores grønne ambitioner.  

EU-udbuddet i forbindelse med havneudvidelsen er et udbud med forhandling. Det betyder, at der i løbet af den første måneds tid prækvalificeres en række virksomheder til at give et indledende tilbud, som herefter kan indgå i individuelle forhandlinger mellem Hirtshals Havn og tilbudsgiverne frem mod det endelige tilbud.

Fordelene ved et EU-udbud med forhandling er blandt andet, at havnen dermed får mulighed for at få det mest optimale design for havneudvidelsen, at der kommer styr på anlægsøkonomien fra starten, og at der sammen med tilbudsgiver kommer klarhed og enighed over risikoelementer. Derudover giver forhandlingen også mulighed for at få afklaret en optimal tidsplan, som tilgodeser en fleksibel udførelsesperiode for totalentreprenøren, og som samtidig opfylder havnens operationelle krav.

– Udbuddet afgøres ud fra en vurdering af det bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor kriterier som klimaaftryk og bæredygtighed, teknisk kvalitet og styring af projektet, nøglepersoner, arbejdsmiljø og borger- og turistinddragelse i projektet vurderes. På den måde får vi et 360 graders blik på havneudvidelsen og hvordan den realiseres på bedst mulige måde, siger Niels Kiersgaard, COO ved Hirtshals Havn.

Hirtshals Havn forventer, at man senest i efteråret 2024 kan indstille det endelige tilbud til godkendelse hos Hjørring Byråd.

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at mindske CO2-udledningen

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at...