Borgermøde og høring om Nordsøens havvindmølleparker

Frem til 12. august 2024 kan alle kommentere på udkastet til Plan for Nordsøen I og den tilhørende miljørapport

Energistyrelsen åbner nu dørene for en offentlig høring, hvor borgere, virksomheder, myndigheder og alle med interesse i Danmarks grønne omstilling kan komme til orde. Det handler om de kommende havvindmølleparker i Nordsøen I, og Energistyrelsen efterspørger borgernes mening, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Frem til 12. august 2024 kan alle kommentere på udkastet til Plan for Nordsøen I og den tilhørende miljørapport.

Nordsøen I er en del af Energistyrelsens ambitiøse plan, der omfatter seks store havvindmølleparker, som blev sendt i udbud den 22. april 2024.

Specifikt i Nordsøen I udbydes tre havvindmølleparker, der tilsammen vil kunne producere strøm svarende til mindst tre millioner husstandes årlige elforbrug. Derudover er der potentiale for yderligere udbygning gennem overplanting, som kan understøtte produktion af fremtidens Power-to-X-teknologier.

Borgermøde i Ringkøbing

For at gøre høringen så inkluderende som muligt, inviterer Energistyrelsen til et borgermøde, hvor resultaterne af miljørapporten præsenteres. Mødet finder sted:

Torsdag den 20. juni 2024 fra kl. 16:00-18:00 i Holmslands Idræts- og Kulturcenter, Bandsbyvej 2, 6950 Ringkøbing. Du kan tilmelde dig borgermødet her

Efter høringsperioden vil Energistyrelsen gennemgå alle høringssvar og opdatere planen, hvis nødvendigt.

Desuden skal der gennemføres detaljerede miljøkonsekvensvurderinger for de konkrete projekter både til lands og til havs.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...