Forsøg med erhvervsmæssig håndopsamling af stillehavsøsters i Vadehavet forlænges

Den invasive stillehavsøsters har spredt sig i Danmark og findes flere steder i de danske farvande og er almindelig i Vadehavet.

Det igangværende forsøg med at tillade erhvervsmæssigt fiskeri med håndopsamling af stillehavsøstersen i Vadehavet er nu forlænget frem til 31. maj 2025.

Formålet med forsøgsordningen er at begrænse den invasive stillehavsøsters med et erhvervsmæssigt fiskeri. På den måde udnyttes arten kommercielt, mens der bliver passet på Vadehavets unikke natur og fugleliv.

Stillehavsøstersen er som art både større og mere grov end de danske fladøsters. Dens hurtige vækst kan skabe revdannelse og derved fortrænge bl.a. blåmuslinger, som er en vigtig del af fødegrundlaget for flere af Vadehavets fuglearter.

Stillehavsøsters kan ikke udryddes i danske farvande, men den kan begrænses ved opsamling. Forsøgsordningen bidrager til dette formål ved at gøre det muligt at fiske og sælge stillehavsøsters fra et område, der ellers er lukket for erhvervsfiskeri. Fiskeriet må kun ske ved håndopsamling eller med lette håndredskaber, da det er skånsomme metoder, der ikke har konsekvenser for områdets flora og fauna.

Den nuværende forsøgsordning forlænges frem til 31. maj 2025. For at deltage skal du være erhvervs- eller bierhvervsfisker og have en tilladelse fra Fiskeristyrelsen.

Ansøgning om tilladelse til håndopsamling skal sendes til fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dk

Du kan læse mere om ordningen, og hvordan du ansøger her

Danmarks Fiskeriforening: Det er en god dag for havmiljøet og dansk fiskeri

De danske fiskere jubler over, at der med den nye trepartsaftale investeres massivt i at nedbringe udledningen af kvælstof. Det er den væsentligste presfaktor...

Danmarks Fiskeriforening: Det er en god dag for havmiljøet og dansk fiskeri

De danske fiskere jubler over, at der med den nye trepartsaftale investeres massivt i at...