Marine Ingredients Denmark afholdt sin 83. generalforsamling

Formand fremhævede vigtigheden af et helhedsperspektiv for at forstå sektorens dynamik og identificere muligheder og udfordringer

Fra generalforsamlingen i Marine Ingredients Denmark. Foto: Marine Ingredients Denmark

Marine Ingredients Denmark afholdt 16. maj 2024 sin 83. generalforsamling i Odd Fellow Palæet i København. Arrangementet samlede repræsentanter fra den danske fiskemel- og fiskeoliesektor, fiskeriklyngen, embedsmænd, politikere og andre gæster, kan man læse på organisationens hjemmeside.

Under temaet “Komplekse værdikæder kræver effektive løsninger” fremlagde formand Johannes Palsson en beretning om sektorens udvikling i 2023 og begyndelsen af 2024. Han fremhævede vigtigheden af et helhedsperspektiv for at forstå sektorens dynamik og identificere muligheder og udfordringer.

Nye ansigter i bestyrelsen

Generalforsamlingen valgte en ny bestyrelse. Næstformand Casper Andersen trådte tilbage, og Kenneth Storbank blev valgt som nyt medlem. Johannes Palsson blev genvalgt som formand.

Konsulent og biolog James Hinchcliffe holdt et oplæg om bæredygtigheden i foderprodukter til akvakultur og understregede fiskemel og fiskeolies vigtige rolle i at opfylde efterspørgslen efter akvakulturprodukter med et lavt klimaaftryk.

Rikke Reumert Schaltz og Morten Broberg fra Energistyrelsen præsenterede arbejdet med at inkludere store fiskeforarbejdningsvirksomheder i erhvervspuljen for energieffektivisering.

Generalforsamlingen blev afsluttet med en paneldebat om havets og fiskeriets fremtid. Der var enighed om behovet for politisk handling for at beskytte havmiljøet og begrænse forureningen.

Cheminova og andre virksomheder under luppen: Miljøgodkendelser skal revurderes

En ny taskforce vil blive oprettet for at sikre, at virksomheder med direkte spildevandsudledninger er i mål inden udgangen af 2025

Cheminova og andre virksomheder under luppen: Miljøgodkendelser skal revurderes

En ny taskforce vil blive oprettet for at sikre, at virksomheder med direkte spildevandsudledninger er...