Millionstøtte giver nyt liv til hummeropdræt i Hirtshals

Støtten bringer Nordsøen Oceanarium et skridt nærmere målet om at sikre en robust og bæredygtig sorthummerbestand i Nordsøen

Foto: Nordsøen Oceanarium

Nordsøen Oceanarium har modtaget to millioner kroner fra Melsen Fonden til at videreudvikle deres projekt med at genoprette sorthummerbestanden på stenrevene mellem Hirtshals og Løkken.

Det oplyser Nordsøen Oceanarium i en pressemeddelese.

Akvariemester Martin Riis udtrykker stor glæde over støtten, der gør det muligt at udvide projektet og forbedre overlevelsesraten for de små sorthummere. Indtil nu har kun 1,8 procent af yngelen overlevet, men målet er at øge denne andel markant ved at forbedre leveforholdene i opdrætsanlægget.

Fokus på dyrevelfærd

Melsen Fondens donation er en del af deres fokus på dyrevelfærd. Bestyrelsesmedlem Stiven Larsen understreger, at støtten til hummerprojektet er naturlig, da det sigter mod at genskabe en bæredygtig bestand af sorthummer.

Projektet vil i næste fase intensivere samarbejdet med DTU Aqua og styrke vidensdelingen internationalt. Udover midler til drift og ledelse omfatter indsatsen udvidelse af anlægget, optimering af processer og udstyr, samt forbedring af udsætningsmetoder.

Denne støtte bringer Nordsøen Oceanarium et skridt nærmere målet om at sikre en robust og bæredygtig sorthummerbestand i Nordsøen.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...