Tobisforbud har kostet arbejdspladser

Tobisfiskerne har landet markant færre tobis i år efter indførelsen af tobisforbud i britisk farvand

Landingerne af tobis har i år været markant lavere end sidste år.

Det skyldes ikke mindst, at briterne har indført et forbud mod fiskeri efter tobis på vigtige fiskepladser i britisk farvand.

Alfred Fisker Hansen, der er formand for Thyborøn Havns Fiskeriforening, kunne på Danmarks Fiskeriforenings generalforsamling fortælle, at det nu også har fået konsekvenser på land, hvor den store aftager af industrifisk, TripleNine, netop har gennemført en fyringsrunde på sin fabrik i Thyborøn på grund af tilbagegang i tilførslerne.

– Det viser, hvor hurtigt det her går, og hvor afgørende det er, at politikerne tager det meget alvorligt. Jeg er helt overbevist om, at hvis Storbritannien får lov at fortsætte ad det her spor, så er sperlingfiskeriet det næste, der står for tur, sagde Alfred Fisker Hansen.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...