Energistyrelsen godkender forundersøgelser for ny havvindmøllepark

Havvindmølleparken på 240 MW vil kunne producere strøm svarende til forbruget i 240.000 husstande

Oversigtskort, der viser afgrænsningen af Jammerland Bugt projektområdet og ilandføringskorridoren på havet, samt undersøgelseskorridoren på land. Kort: Energistyrelsen

Godkendelsen giver bygherren mulighed for at gå videre til de næste skridt i ansøgningsprocessen, herunder at ansøge om etableringstilladelse.

Havmølleparken omfatter etablering af 16 – 21 vindmøller på samlet 240 MW i Jammerland Bugt inden for et område på cirka 31 kvadratkilometer, der ligger 6-8 kilometer fra kysten.

Det samlede projektområde for den marine del udgør omkring 34,5 kvadratkilometer og omfatter også en kabelkorridor for ilandføring af elkabler på cirka 3,5 kvadratkilometer.

Produktionen fra vindmøllerne vil kunne dække elforbruget i 240.000 danske husstande.

Projektet på land omfatter en kabelkorridor for landkabler, som strækker sig fra ilandføringsstedet ved kysten mod syd til en transformerstation, der påtænkes etableret på land på Equinor’s raffinaderi og videre mod nord frem til linjefeltet ved Asnæsværket.

Læs mere om projektet på Energistyrelsens hjemmeside

Bundgarnsfiskere har genudsat tonsvis af stenbidere

Selv om de har begrænset deres fiskeri markant, har bundgarnsfiskere på Djursland måttet genudsætte meget store mængder stenbidere

Bundgarnsfiskere har genudsat tonsvis af stenbidere

Selv om de har begrænset deres fiskeri markant, har bundgarnsfiskere på Djursland måttet genudsætte meget...