Næse til minister, men dokumentationen mangler

Eva Kjer Hansen får næse for nøl med nye muslinger- og østersregler
af Line Dalgaard Jensen
20 feb 2019

En strid om østers- og muslingelicenser har i dag udløst en næse til fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V).

Et flertal i Folketinget, som består af Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet og SF kritiserer i skarpe vendinger ministeren for at have trukket deres fælles aftale om skærpede regler for muslinge- og østersfiskeri i langdrag hele efteråret - og for at have ignoreret gentagne opfordringer om en hurtigere implementering af reglerne.

- Flertallet finder på denne baggrund ministerens håndtering af sagen overordentlig utilfredsstillende og henstiller på det kraftigste til, at ministeren fremadrettet loyalt og uden unødigt ophold følger det politiske flertal på fiskeriområdet, lyder det i kritikken.

 

Hvor er dokumentionen?

Hos regeringspartierne er man dog noget uforstående overfor, hvordan sagen kan ende med en næse. De savner dokumentation for, at ministeren har nølet - det mangler stadig.

- Det er meget underligt, at et flertal uden om regeringen med rødblok i spidsen, giver en næse til en minister, uden at de er stand til at fremlægge dokumentation for deres synspunkter , siger Erling Bonnesen, der er fiskeriordfører i Venstre, og som sammen med kollegaerne fra Liberal Alliance og Konservative har afgivet en mindretalsudtalelse.

Den ændrer ikke ved næsen, som Erling Bonnesen kalder helt urimelig:
- Næsen er ikke berettiget. Vi bakker naturligvis op om ministeren.

 

Et lille hjørne af dansk fiskeri

Som sagt, drejer sagen sig, om indførelsen af færre licenser for muslinger og østers. Helt præcis den bekendtgørelse, der trådte i kraft 11. december 2018, og som regulerer fiskeriet af muslinger og østers.

Der er tale om en ganske lille del af dansk fiskeri. I 2017 blev der omsat for 3,4 mia. kroner i førstehåndsomsætning. Ud af den omsætning var de 37 mio. kr. omsætning skabt ved fiskeri af muslinger og østers. I 2017 var landingsværdien af muslinger 30 mio. kr.  og østers 7 mio. kr.

I 2017 var der 33 fartøjer, der fiskede muslinger, og 58 fartøjer, der fiskede østers. Af østersfartøjerne havde de 30 af dem kun østersfiskeri.

 

Flere Nyheder