Hård Brexit kan blive dyrt for fiskerihavnene

Bl.a. Thyborøn og Hanstholm Havn er man bekymret for, hvad konsekvenserne kan blive
17 jan 2019

Der er meget på spil for de danske fiskerihavne, når politikere fra Storbritannien og EU skal forsøge at lande et såkaldt blødt Brexit, så den vigtige handel kan fortsætte parterne imellem. Hvis der ikke landes en aftale, kan det koste milliardomsætning og hundredvis af danske arbejdspladser, advarer Danske Havne.

Danske fiskere henter omkring 40 procent af deres fangst i britisk farvand, og vurderingen er ifølge en rapport fra Aalborg Universitet om Brexit og dansk fiskeri, at fisk for en milliard kroner og mellem 272 og 844 danske arbejdspladser dermed er i fare for at gå tabt.

 

Bekymring i fiskerihavnene

Det er noget, der især vil kunne mærkes i Danmarks største fiskerihavne, og der er derfor stor bekymring at spore i blandt andet Thyborøn Havn, der er blandt Danmarks største fiskerihavne:

”Som for alle andre store fiskerihavne i Danmark, så er også fiskeriet i Thyborøn afhængig af muligheden for at fiske i britisk farvand. Det gælder ikke mindst for industrifiskeriet efter især tobis til fiskemelsindustrien. Udsigten til ”no deal brexit” giver derfor en del usikkerhed i hele fiskeriet, som selvfølgelig risikerer at smitte af på hele følgeerhvervet og investeringerne i fiskeriet. Usikkerhed om fremtiden er aldrig godt uanset erhverv. Men som situationen er lige nu, så må vi bare se tiden an og håbe på, at fiskeriet ikke bliver glemt i de forhandlinger, der også vil følge efter et ”no deal brexit” mellem EU og Storbritannien,” udtaler Jesper Holt Jensen, der er havnedirektør i Thyborøn.

 

Rammer Hanstholm

Også i Hanstholm Havn frygter man de negative konsekvenser af et hårdt Brexit, forklarer havnedirektør Niels Clemensen:

”Som for de øvrige danske fiskerihavne vil et potentielt scenarie om et hårdt Brexit også ramme Hanstholm Havn, da det vil influere på mængden af landet fisk – og dermed også smitte af på den store eksport- og forarbejdningsindustri lokalt i Hanstholm. Det gælder ikke kun de danske fiskeskibe men også fiskeflåder fra andre EU-lande, som i dag benytter de britiske fangstpladser og lander deres fisk i Hanstholm, da disse landinger i så fald vil blive påvirket. For Hanstholm Havn vil et hårdt Brexit derfor påvirke fangsten af såvel hvidfisk til forarbejdning og eksport samt industrifisk til produktion af fiskemel og -olie.”

 

Stor effekt på lokalsamfundene

Fra brancheorganisationen Danske Havnes side følges forhandlingerne mellem briterne og EU tæt, og herfra understreges det, at det ikke kun er den direkte omsætning eller de direkte arbejdspladser, der er på spil:

”Ude i landet spiller vores stærke fiskerihavne en vigtig rolle. Det handler altså ikke kun om dem, der lige arbejder på havnen, men det handler også om lokalsamfundene, der på mange måder er bundet sammen med havnene. Fiskeriet er vigtigt for hele branchen, fordi det afleder mange job til alle dem, der eksempelvis tager imod fisken, dem, der forarbejder fisken, og dem, der transporterer dem videre. Derfor håber vi selvfølgeliv også fra Danske Havnes side på, at parterne vil finde sammen, imødekomme hinanden yderligere – og i sidste ende lande en aftale,” afslutter Tine Kirk Pedersen, der er direktør i Danske Havne.

 

Læs mere om:

Flere Nyheder