Hollændere på besøg i Thorupstrand

Dansk-hollandsk møde om fiskeriet i Skagerrak
af Kenn Skau Fischer
03 maj 2019
Et godt møde mellem VisNed, Danmarks Fiskeriforening og Thorupstrand Fiskeriforening. Foto: Kenn Skau Fischer

Det har længe været et ønske hos de danske og hollandske fiskeriorganisationer at øge samarbejdet og tilliden mellem danske og hollandske fiskere i Skagerrak.

Danmarks Fiskeriforening afholdte derfor den 2. maj 2019 møde i Thorupstrand, deltagelse af repræsentanter for de hollandske fiskere (VisNed) og Thorupstrand Fiskeriforening.

Der er gennem de seneste år gjort en indsats for at skabe et tillidsfuldt samarbejde mellem hollandske og danske fiskere. Denne indsats har særligt båret frugt i Nordsøen, hvorimod flere episoder i Skagerrak over de senere år vidner om manglende tillid fra særligt dansk side til de hollandske fiskere. Mødet i Thorupstrand var derfor bragt i stand på initiativ fra Danmarks Fiskeriforening for at få gang i et ordentligt samarbejde i Skagerrak, og der blev på mødet fokuseret på at opnå forståelse for – på den ene side, de særlige omstændigheder, der er forbundet med fiskeriet fra Thorupstrand og på den anden side den legitime interesse, som hollandske fiskere har i at fiske i Skagerrak.

- Det er meget positivt, at vores hollandske kollegaer brugte tid og ressourcer på mødet. De vil i Holland også et tillidsfuldt samarbejde i Skagerrak. Med de forskellige fiskerier, som vi har, kan det måske ikke undgås, at der indimellem opstår episoder mellem fiskere om ødelagte redskaber, med så skal sådanne episoder også håndteres ordentligt. Den opfattelse oplever jeg, at vi deler vores hollandske kollegaer , siger Jan Hansen på vegne af Danmarks Fiskeriforening.

På mødet blev de hollandske fiskerirepræsentanter også mødt med forskellige tanker om, hvordan samarbejdet kan forbedres. Det blev aftalt, at mødet skal følges op med et nyt møde efter sommeren, når de hollandske fiskere har haft lejlighed til at overveje de forhold og tanker, som blev drøftet på dagens møde i Thorupstrand.

Thorup Strand. Foto: Kenn Skau Fischer

Flere Nyheder