Stillehavsøsters er et nordisk problem

Den breder sig i Norge og Sverige ligesom i Danmark. Nordisk Råd vil se på udnyttelse af ressourcen
29 mar 2019

Den invasive art, Stillehavsøstersen, der etablerede sig langs de danske kyster i

Midten af 1990´erne, er ikke kun et dansk problem. Langs den svenske vestkyst og i den sydlige del af Norge op til Vestlandet er arten på fremmarch.

Derfor er Nordisk Råd involveret i et projekt, der skal se på mulighederne for at udnytte arten kommercielt til gavn for både fiskeindustrien og turismen i Sverige, Norge og Danmark, hvor den udgør en trussel.

Det er dog ikke helt så enkelt fx i Norge og Sverige og få adgang til stillehavsøstersene. Der er forskel på, hvem der har retten til at samle stillehavsøsters.

I Danmark er det således staten, der har retten, og med de seneste ændringer er det blevet muligt for fiskere at drive kommercielt fiskeri på arten.

I Sverige er det ejeren af jordloddet, der går ned til stranden, der ejer retten til stillehavsøstersene ud til 200 meter fra kysten. Det samme gælder stort set i Norge, hvor jordbesidderen har ejendomsretten til stillehavsøstersene. I Norge er det dog ikke afstand, der er afgørende, men derimod dybden. Retten til havde ejes således ud til to meters dybde, viser studiet fra Nordisk Råd.

I rapporten nævnes, at der er et potentiale både i forhold til turisme og fiskeindustrien. Men det kræver, at kortlægning og den videnskabelige dataindsamling sker på samme grundlag i Norden.

Opdræt

Det er især til spisebordet, de mange østers er tænkt. Ifølge forsker Stein Mortensen, Havforskningsinstituttet i Bergen, der har været projektleder, så smager stillehavsøsters lidt anderledes end de flade østers.

Og potentialet er stort.

- Der er et enormt, globalt marked og sandsynligvis også et lokalt marked, lyder det fra Stein Mortensen.

At man kan spise stillehavsøsters trygt skal der ikke være tvivl om. Derfor er analyser også nødvendige. En af udfordringerne er fødevaresikkerhed. For østers kan indeholde algegift, virus og bakterier.

Det er også nødvendigt, at sikre en stabil adgang til østers. Derfor anbefaler forskerne også, at man udikler sikre opbevaringspladser til høstede østers.

De nordiske forskere har netop været samlet i Gøteborg for at udveksle viden om, hvordan stillehavsøsters påvirker økosystemerne, og hvilke muligheder der er for at dunytte arter som en ny økonomisk ressource.

Læs mere om:

Flere Nyheder