Styrk naturen med fakta; ikke følelser

Statsministeren har skudt forhandlingerne om en biodiversitetspakke i gang – fiskerne melder klar til samarbejde, baseret på fakta og ikke følelser
af Line Dalgaard Jensen
07 nov 2019

De danske fiskere lever i og af naturen – de værner om nogen om havmiljøet, og derfor er de selvfølgelig også klar til at bidrage til regeringens arbejde med at styrke naturen og biodiversiteten.

Sådan lyder meldingen fra Danmarks Fiskeriforening, efter statsminister Mette Frederiksen (S) mandag afholdt opstartsmøde om en ny biodiversitetspakke. Hun vil styrke biodiversiteten og naturen, og opfordrede de grønne organisationer, erhvervsliv mm. til at bidrage, indgå kompromiser - og at huske fakta, da diskussionen ellers let bliver meget følelsesladet.

- Vi er helt enige med statsministeren. Vi er klar til at lytte og bidrage, men det er vigtigt, at tiltagene, som skal styrke biodiversiteten, ikke kommer til at bygge på følelser, men på fakta, siger biolog Henrik S Lund, Danmarks Fiskeriforening, som deltog i mødet. 

 

Godt i gang

For fakta er nøglen, hvis vi skal sikre, at det er de rigtige tiltag, der bliver sat i gang og har den effekt på naturen, som er ønsket. Sådan arbejder fiskerne allerede i dag, ja, de har sådan set længe været i gang med at passe på naturen.

- Vi har allerede i en længere årrække samarbejdet med Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen i forhold til naturbeskyttelse, så som Natura2000 områderne, hvor habitatdirektivet gennemføres, og i de senere år omkring havstrategidirektivet , siger Henrik S. Lund og forklarer, at de mest sårbare habitater som, boblerev og stenrev, allerede er blevet beskyttet i indre danske farvande og Kattegat, ligesom en række mudderbundsarealer i Kattegat snart bliver omfattet af en regulering.

Lige pt. arbejder vi med stenrev i Skagerrak og Nordsøen i forhold til Natura2000 områderne og beskyttelse af boblerev og stenrev.

 

Kompliceret

- Men det tager tid at finde de rigtige områder at lukke og regulere fiskeriet i områderne. Der er behov for en intelligent og koordineret indsats, der sikrer sameksistensen mellem naturbeskyttelse og erhvervsfiskeri, forklarer Henrik S. Lund:

- Hvis man for eksempel vil udpege vigtige fiskeriområder, så risikerer man at presse fiskerne over i andre og endnu større områder. Påvirkningen af naturen kan dermed blive større for at fange den samme mængde fisk, hvis ikke man tænker sig om og sikre sameksistensen.

Med andre ord, så er det en yderst kompliceret affære at sikre natur og biodiversitet. Det kræver indgående kendskab til havmiljøet, og at man ikke bare vælger de simple løsninger. Danmarks Fiskeriforening deltager selvfølgelig i arbejdet og vil meget gerne komme med fiskernes input og bidrage til processen, så sameksistensen mellem naturbeskyttelse og erhvervsfiskeri sikres.

Flere Nyheder