Opdateret infopakke: Begræns spredning af virus i fiskeriet

For at medvirke til at coronavirus ikke spredes i fiskeriet, har DFPO, DPPO, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, DSA, MID, Danske Havne og 3F produceret en...
af Helle Kristensen
15 apr 2020

Det er fortsat afgørende, at vi I fiskeriet medvirker til at minimere spredningen af Corona/Covid-19 virus, samtidigt med at vi opretholder åbne kanaler til forsyningen af markedet herhjemme og i udlandet.

Derfor har DFPO, DPPO, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, DSA, MID, Danske Havne og 3F produceret informationsmateriale, om de nødvendige præventive tiltag, som kan forhindre, at virus ikke spredes. Informationsmaterialet er her efter påske blevet opdateret. 

Materialet omfatter udover følgende tekst også en plakat med 6 gode råd til at forebygge smitte samt adgang forbudt skilte, der kan hænges op på fartøjet.

Generelle forholdsregler og kontaktoplysninger

For at forebygge smitte med coronavirusombord på fartøjerne gælder samme forholdsregler som alle andre steder i samfundet.

Det anbefales at holde sig løbende opdateret på Sundhedstyrelsens råd og vejledning om, hvordan man bedst undgår smitte. Ydermere er det også vigtigt at følge de lokale havnemyndigheders vejledning og instruktion. Generelt kan man finde de fleste oplysninger direkte på www.coronasmitte.dk og https://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/temaer/corona.

Herudover står Søfartsstyrelsen til rådighed for rederier og andre søfarende med bistand og vejledning i forhold til de særlige situationer, der eventuelt måtte opstå. Søfartsstyrelsen kan kontaktes på tlf. +45 72 19 60 00.

Print endelig også plakaterne fra faktaboksen.

 

Anløb havne

  • Al uvedkommende besøg ombord bør afvises (skiltet med INGEN ADGANG kan printes og hænges op)
  • Al nødvendig arbejde ombord bør udføres under hensyntagen til de generelle forholdsregler for kontakt
  • Losning bør foregå under hensyntagen til de generelle forholdsregler for kontakt
  • Vis hensyn når du handler proviant til skibet. Køb gerne frugt og grønt der er pakket ind i plastik.

 

Evt. besætningsskifte og smitte ombord

  • Besætningsmedlemmer, der påmønstrer, må absolut ikke have nogen symptomer på smitte
  • Følg de samme forholdsregler som alle andre steder
  • Brug sund fornuft
  • Hvis en af besætningsmedlemmerne udviser tegn på smitte ombord, skal skipperen i samråd med Radio Medical vurdere den bedste behandling (tlf. +45 75 45 67 66). Forholdsregler for de øvrige ombordværende, forebyggelse af smitte mv. skal også træffes i samråd med Radio Medical. Øvrige kontaktoplysninger til Radio Medical kan findes her: https://radio-medical.dk/kontakt/.

DOWNLOAD MATERIALE

Du kan downloade plakat samt adgang-forbudt skilte her: 

6 Gode råd

Stop - Ingen adgang

Stop - No Acces

Flere Nyheder