Nye Brexit-tiltag skaber usikkerhed i fiskeriet

Trods EU-forberedelse af foranstaltninger, så der midlertidigt kan fiskes i britisk farvand, er usikkerheden stor i dansk fiskeri
af Rasmus Sproegel
10 dec 2020

EU-Kommissionen har i dag udsendt en pressemeddelelse, der fortæller, at man i EU er gået i gang med at forberede midlertidige foranstaltninger, der kan træde i kraft i tilfælde af, at man ikke lander en Brexit aftale inden deadline 31. december. Til trods for foranstaltningerne kan betyde, at danske fiskere får adgang til at fiske i britisk farvand i en midlertidig periode, går dansk fiskeri fortsat en historisk usikker tid i møde.

For dansk fiskeri betyder Kommissionens forslag om midlertidige foranstaltningerne, at usikkerheden for dansk fiskeri principielt kan fortsætte lang tid endnu. Det fremgår af EU-Kommissionens pressemeddelelse, at de nye foranstaltninger i princippet kan gælde i hele 2021, og kan give danske fiskere adgang til fiskeri i britisk farvand i en midlertidig periode. Det er set med fiskerierhvervets øjne den bedste løsning i den nuværende meget svære situation, men problemet er, at det på ingen måde skaber den fornødne klarhed om fiskeriets fremtid.  

- Dansk fiskeri og de mange mennesker, hvis jobs er på spil, er fortsat på pinebænken. Selvom vi på det helt korte sigt kan få adgang til britisk farvand, er det en meget ringe trøst. For intet er sikkert, før vi har en egentlig Brexit-aftale, der skaber klarhed over fiskeriets fremtid, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Set med fiskeriet øjne er det afgørende, at arbejder med de nye midlertidige tiltag ikke bliver en sovepude. Der er brug for afklaring, og derfor skal forhandlingerne fortsætte.

- Vi opfordrer fortsat til, at EU-Kommissionen og den danske regering sætter alt ind på, at der hurtigst muligt indgås en aftale, der sikrer adgang til britisk farvand og så mange arbejdspladser som overhovedet muligt. Det er vigtigt for fiskeriet, for landdistrikterne og for Danmark, fortsætter Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Pressemeddelelsen kan læses her: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2368

Flere Nyheder