Det bliver uden fiskerne!

Danmarks Fiskeriforening siger klart nej til at deltage i ministerens kameraplaner
af Line Dalgaard Jensen
24 feb 2020

Fiskerne siger nej til kamera – og det gør de stadigvæk!

Derfor kommer det heller ikke på tale, at de deltager i en såkaldt følgegruppe, som Danmarks Fiskeriforening er blevet inviteret med i af Fiskerstyrelsen.

- Så længe der hverken er dialog eller samarbejde på programmet, og ministeriet på ingen måde har undersøgt de juridiske forhold, så er det ikke en gruppe, som fiskerne kan se nogen som helst fidus i at deltage i. Danmarks Fiskeriforening er stærkt imod kameraovervågning og vil ikke være med til at blåstemple projektet, som Fiskeristyrelsen har fået til opgave at søsætte, siger Kenn Skau Fischer, direktør i Danmarks Fiskeriforening.

Kameraovervågning overskrider den personlige frihed, det er at skyde gråspurve med kanoner og at kvæle et helt erhverv! Og så er der især to forhold lige nu og her, som får Danmarks Fiskeriforening til at afvise at deltage i følgegruppen.

Siden 2011 har Danmarks Fiskeriforening efterlyst en afklaring af en række juridiske forhold ved brug af kameraovervågning. Beslutningen om kameraovervågning betragtes som et væsentlig indgreb i den private ejendomsret og den personlige frihed samt at være ude af proportionalitet i forhold til angivne problemer. Der er brug for en afklaring af de juridiske forhold, før fiskerne kan tage beslutning om at arbejde med kameraovervågning af dansk fiskeri.

For det andet så savner foreningen samarbejde og dialog. Det kunne håndtere de kritikpunkter af Kattegatfiskeriet, som ministeriet har brugt som argumenter for kameraovervågningen, men desværre er det ikke ministeriets tilgang. I stedet har man valgt at gå ud i det offentlige rum med en negativ omtale af fiskeriet. I dansk fiskeri betragter man forløbet som et beklageligt, men uberettiget angreb på danske fiskere. Et angreb, som kun er til gavn for de kredse, som arbejder for en afvikling af det bæredygtige danske fiskeri.

Flere Nyheder