Hvad holder fiskerne øje med i EU?

De danske fiskere har skarpt øje for Brexit, som lurer rundt hjørnet
af Line Dalgaard Jensen
13 jan 2020

Har du først sagt fiskeri, så er du også nødt til at sige EU.

Først og fremmest så foregår 80 procent af arbejdet på forvaltningsområdet i EU, og med Brexit som den altoverskyggende overskrift for 2020, så har fiskerne selvfølgelig deres øjne rettet skarpt mod Bruxelles. 

Det slog direktør i Danmarks Fiskeriforening, Kenn Skau Fischer, fast, da han var i P1 Orientering.  

- Vi har få dage til, at briterne formelt udtræder af EU, så det er nu, der skal kigges fremad og ses på, hvordan det fremtidige arbejde på fiskeriområdet skal være. EU er så småt ved at tage tilløb til at få et forhandlingsmandat på plads, så man kan komme i gang med forhandlingerne, forklarede Kenn Skau Fischer.

 

Adgang til britisk farvand

At der landes en god aftale med briterne, er altafgørende for de danske fiskere. De har brug for adgang til britisk farvand. De danske fiskere henter 40 procent af deres mængder i britisk farvand - værdimæssigt er der tale on 1/3-del. 

Men kan de ikke bare finde et andet sted at fiske?

De fiskere, der fisker i britisk farvand, gør det, fordi det er her, det er mest optimalt at fange fiskene. Det er en historisk udvikling, hvor der ikke har været en fysisk grænse. Hvis de bliver afskåret fra områderne, bliver de nødt til at søge andre fiskepladser i Nordsøen, hvor deres kvoter gælder - og her vil der jo i forvejen være nogle, der fisker. Det vil altså påvirke hele dansk fiskeri, da der vil blive stor konkurrence på andre pladser i Nordsøen, svarer Kenn Skau Fischer. 

 

Fiskeri står højt på dagsordenen

Heldigvis lyder det til, at fiskeriet har stor opmærksomhed i de kommende forhandlinger. 

- Hvis man hører, hvad der bliver sagt og meldt ud i Bruxelles og Storbritannien, så er der fokus på fiskeri-området. Det står højt på dagsordenen, siger Kenn Skau Fischer:

- Men selvom det står højt på dagsordenen, betyder det ikke, at det bliver nemt. EU og UK har lovet hinanden at finde frem til en aftale inden sommer 2020, og det er meget ambitiøst, hvis det skal ske. 

Flere Nyheder