Handrup er fiskernes gummistøvletolk

Når reglerne bliver vedtaget bag et skrivebord, er det ikke altid, det kan fungere i praksis.
af Helle Kristensen
27 nov 2020

Når reglerne bliver vedtaget bag et skrivebord, er det ikke altid, det kan fungere i praksis. Jacob Handrup skal bygge bro mellem skrivebordstænkning og den virkelige verden, især når det kommer til landingspligt

- Jeg er helt tosset med discard, lyder det fra Jacob Handrup, der i april 2020 begyndte Danmarks Fiskeriforening.

Men endnu vigtigere er det måske at nævne, at han som Danmarks Fiskeriforenings nye discardkonsulent ikke blot er pjattet med discard – den tidligere fiskerikontrollør er endnu mere pjattet med fiskere.

Jacob Handrup har tidligere sejlet med Fiskerikontrollen, men undervejs i sit arbejde for kontrollen skete der noget. Han blev hooked på fiskeriet og i sit arbejde blev han efterhånden rigtig god til at sætte sig ind i de udfordringer, som fiskerne arbejdede under. Måske endda lidt for god. I hvert fald lagde han kontrolkasketten på hylden og valgte i stedet at arbejde for fiskerne. Og lige netop derfor er han den helt rette mand til at hjælpe fiskerne med at finde løsninger, der kan fungere i praksis især når det kommer til discard og landingspligt. Han skal drive et projekt med fokus på reduktion af discard, hvor han indsamler viden om sagen og rådgiver fiskerne. Så reglerne om discard og landingspligt bliver overholdt – også selvom det til tider går stik imod fiskernes logik.

 

Gode intentioner

Reglen om landingspligt og discard – altså at alt skal med i land, inklusiv undermålsfisk, som ikke må ryge overbord igen - blev indført i 2013 og blev implementeret fra 2015. Og selvom reglen til tider er en kæp i hjulet hos fiskerne, så er der faktisk en vis form for mening bag galskaben.

- Hvis man udelukkende kigger på de intentioner, der ligger til grund for at indføre reglerne, så giver det faktisk mening, forklarer Jacob Handrup.

Ideen var nemlig, at man hermed kunne få et bedre indblik i, hvad der kom ombord, når fiskerne hev deres net ind. Ved at kunne dokumentere, hvad der var i nettet, så kunne man i teorien opnå en meget større forståelse for fiskebestandenes udvikling, og dermed også hjælpe biologerne i deres arbejde. Men som bekendt er der ofte langt fra teori til praksis. Trods gode intentioner så er det tydeligt, at landingspligt og discard-reglerne er en klods om benet for de fleste fiskere:  

- intentionerne bag reglerne er gode, men måden, man har udarbejdet regelsættet på, betyder, at man kommer til at modarbejde fiskerne og ikke tager højde for den hverdag, som de arbejder i, og det skaber store frustrationer for fiskerne, fortæller Jacob Handrup og påpeger, at der helt grundlæggende mangler en forståelse mellem det udførende erhverv og embedsværket. Skrivebordsarbejde og gummitøj går ikke hånd i hånd.

 

Der findes løsninger

Men at reglerne ikke giver mening, eller at de er svære at overholde, er ikke ensbetydende med, at man bare skal give op. Og det er lige netop formålet med Jacob Handrup og Danmarks Fiskeriforenings discard-projekt. Han vil finde løsninger sammen med fiskerne, så reglerne bliver mere spiselige og så der sker en reduktion af discarden. Samtidig skal det undersøges, hvordan man bedre kan anvende de små fisk, når nu de skal med i land – skal de bare bortskaffes eller er der mulighed for, at undermålerne kan skabe værdi på den ene eller anden måde? Projektet gennemføres i nært samarbejde med Dtu-Aqua (partner i projektet).

Drømmescenariet er, at fiskerne vil benytte sig af Jacob Handrups bistand, og helt naturligt vil søge hans hjælp, når de møder udfordringer. For hvor der er problemer, findes der også løsninger:

- Jeg håber, at vi kan nå dertil, hvor det bliver naturligt for fiskerne at ringe til mig, når de møder en udfordring, som de gerne vil have lidt sparring om. For jo mere viden jeg får om deres udfordringer, desto bedre løsninger kan vi også udtænke sammen. Med indsigt følger forståelse!

Flere Nyheder