Forebyg spredning af virus i fiskerierhvervet

Det er afgørende, at vi I fiskeriet medvirker til at minimere spredningen af virus
29 okt 2020

I forbindelse med udbrud af coronavirus i Danmark er det afgørende, at vi I fiskeriet medvirker til at minimere spredningen af virus, og at vi opretholder åbne kanaler til forsyningen af markedet herhjemme og i udlandet. DFPO, DPPO, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, DSA, MID, Danske Havne og 3F, har derfor produceret nedenstående og vedhæftede vejledningsmateriale.

 

Generelle forholdsregler og kontaktoplysninger

For at forebygge smitte med coronavirusombord på fartøjerne gælder samme forholdsregler som alle andre steder i samfundet. Det anbefales at holde sig løbende opdateret på Sundhedstyrelsens råd og vejledning om, hvordan man bedst undgår smitte. Ydermere, er det også vigtigt at følge de lokale havnemyndigheders vejledning og instruktion. Generelt kan man finde de fleste oplysninger direkte på www.coronasmitte.dk og https://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/temaer/corona.

Herudover står Søfartsstyrelsen samtidig til rådighed for rederier og andre søfarende med bistand og vejledning i forhold til de særlige situationer, der eventuelt måtte opstå. Søfartsstyrelsen kan kontaktes på tlf. +45 72 19 60 00.

Vi har udarbejdet en plakat med de gældende anbefalinger pt, som kan printes og hænges op på jeres fartøj.

 

Anløb havne

  • Al uvedkommende besøg ombord bør afvises (vedhæftet skilt med INGEN ADGANG kan printes og hænges op)
  • Al nødvendig arbejde ombord bør udføres under hensyntagen til de generelle forholdsregler for kontakt
  • Losning bør foregå under hensyntagen til de generelle forholdsregler for kontakt
  • Vis hensyn når du handler proviant til skibet. Køb gerne frugt og grønt der er pakket ind i plastik.

 

Evt. besætningsskifte og smitte ombord

  • Besætningsmedlemmer, der påmønstrer, må absolut ikke have nogen symptomer på smitte
  • Følg de samme forholdsregler som alle andre steder
  • Brug sund fornuft
  • Hvis en af besætningsmedlemmerne udviser tegn på smitte ombord, skal skipperen i samråd med Radio Medical vurdere den bedste behandling (tlf. +45 75 45 67 66). Forholdsregler for de øvrige ombordværende, forebyggelse af smitte mv. skal også træffes i samråd med Radio Medical. Øvrige kontaktoplysninger til Radio Medical kan findes her: https://radio-medical.dk/kontakt/.

 

DOWNLOAD MATERIALE

Du kan downloade plakat samt adgang-forbudt skilte her: 

6 Gode råd

Stop - Ingen adgang

Stop - No Acces

Flere Nyheder