Her navnene på Fiskerikommissionens medlemmer

Fødevareminister Rasmus Prehn har nu sammensætningen af Fiskerikommissionen på plads
19 aug 2022

I kølvandet på Brexit blev det besluttet, at der skulle nedsættes en fiskerikommission. Og nu er navnene på medlemmerne heraf klar. 

Først kom det frem, at Lars Barfoed er formand. Nu er der sat navne på resten af medlemmer.

Fiskerikommissionen er sammensat af eksperter indenfor fiskeri, fødevarer, iværksætteri, økonomi, økosystemer og klima, som alle skal være med til undersøge, hvordan fiskerierhvervet fremtidssikres.

Medlemmerne er: 

  • Liselotte Hohwy Stokholm (direktør for Tænketanken Hav, tidligere CEO for erhvervscenter København)
  • Simon Jul (madiværksætter og komiker)
  • Birthe Larsen (lektor i økonomi ved Copenhagen Business School)
  • Peder Andersen (professor emeritus i ressourceøkonomi ved Københavns Universitet)
  • Poul Degnbol (Tidligere Head of Advice, International Council for the Exploration of the Sea (ICES))
  • Troels Hegland (Lektor i fiskeriforvaltning ved Aalborg Universitet)
  • Peter Grønkær (Lektor i marinøkologi ved Aarhus Universitet)
  • Grethe Elisabeth Dinesen (seniorkonsulent i økosystembaseret fiskeriforvaltning ved Danmarks Tekniske Universitet)
  • Niels Buus Kristensen (Forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt, Oslo.)

Fiskerikommissionen afholder første møde i efteråret 2022 og afslutter sit arbejde inden udgangen af 2023. Her vil kommissionen komme med anbefalinger til, hvordan fiskeriet fortsat kan udvikle sig, så det er økonomisk levedygtigt og bidrager til samfundsøkonomien, samtidig med at klima og havmiljø beskyttes.

Kommissoriet for Fiskerikommissionen kan læses her.

Læs mere om:

Flere Nyheder