Fiskeriforeninger i fælles opråb til kommissær om ålefiskeriet

I et brev til EU’s fiskerikommissær opfordrer en række fiskeriforeninger til, at han trækker forslag om ålefiskeriet tilbage
af Svend Boye Thomsen
12 dec 2022

EU’s ministerråd skal på et møde søndag og mandag tage stilling til et forslag fra EU-Kommissionen, der går ud på at forlænge lukkeperioden for ålefiskeri fra tre til seks måneder.

Vedtages forslaget, vil det være slut med bundgarnsfiskeri efter ål i Danmark.

Danmarks Fiskeriforening har sammen med den fælleseuropæiske fiskeriforening The European Association of Fish Producers Organisations og fiskeriforeningerne i Frankrig, Holland og Sverige sendt et brev til EU’s fiskerikommissær Virginijus Sinkevicius med en kraftig opfordring til at trække forslaget tilbage.

I brevet fremhæver fiskeriforeningerne de voldsomme konsekvenser en udvidelse af lukkeperioden vil have for erhvervet.

- Forslaget vil udrydde det professionelle fiskeri efter ål hele vejen fra Middelhavets kyster til Østersøens kyster.

- Desuden vil det være et uopretteligt slag for de mange aktører i forsyningskæden, som er involveret i opbevaring, salg, opdræt og genudsætning.

Det fremhæves videre, at hvis målet er en større ålebestand, så er fiskeriet det forkerte sted at sætte ind, for langt størstedelen af åledødeligheden skyldes forurening og tekniske anlæg som turbiner.

Fiskeriforeningerne påpeger også, at EU-Kommissionen ikke har undersøgt de socioøkonomiske konsekvenser af forslaget.

- Vi opfordrer derfor til, at man trækker dette simple svar på et kompleks spørgsmål tilbage. Løsninger kan kun findes ved involvering af flere interessenter, med en rimelig tidsramme og med en regional tilgang, skriver fiskeriforeningerne i brevet.  

Læs mere om:

Flere Nyheder