Miljøminister vil have svensk dumpning af giftigt slam bedre belyst

Lea Wermelin og Miljøministeriet deler fiskernes bekymring for svenske planer om klapning af slam. De er i dialog med de svenske myndigheder
af Line Dalgaard Jensen
07 jul 2022

Vi skal passe på vores natur og havmiljø – og derfor holder miljøminister Lea Wermelin (S) også et vågent øje med, hvad svenskerne foretager sig i forbindelse med udvidelsen af Göteborg Havn. 

Fiskeri Tidende har tidligere belyst de svenske planer, om at dumpe 14 millioner kubikmeter slam, hvoraf de 285.000 er stærkt forurenet ved Vinga i Skærgården. Svenskerne mener ikke, at det er problematisk, men det gør fiskerne, der bakkes op af oceanograf Anders Stigebrandt. Dumpningen kan være en miljøkatastrofe, og derfor kontaktede Danmarks Fiskeriforening miljøminister Lea Wermelin.

- Det er helt afgørende, at vi passer på vores natur og ikke mindst havet og dets biodiversitet. Det gælder også i forbindelse med aktiviteter som klapning, lyder det i et svar fra ministeren.

 

Grænseoverskridende konsekvenser

Miljøministeren oplyser, at Sverige ikke har rettet henvendelse til Miljøministeriet – derfor tog den danske miljøstyrelse fat i svenskerne i maj. Svenskerne mener ikke, at projektet medfører en grænseoverskridende miljøpåvirkning, og det er altså forklaringen på, at der ingen dialog har været om sagen. Men det er der nu.  

-  Miljøministeriet er på den baggrund ved at analysere svaret fra Sverige nærmere og vil fortsætte dialogen med de svenske myndigheder om sagen mhp. en bedre belysning af de eventuelt grænseoverskridende konsekvenser af projektet. Det gælder også de bekymringspunkter, som I rejser i forhold til dansk fiskeri, skriver miljøminister Lea Wermelin i sit svar til Danmarks Fiskeriforening.

 

Havmiljø og vigtige fiskepladser på spil

Bekymringerne hos Danmarks Fiskeriforeninger er, at dumpningen vil være en miljøkatastrofe. At det vil få store konsekvenser for havmiljøet, og at det vil påvirke fiskeriet. Området vest for Vinga er en vigtig fiskeplads for over 100 danske fartøjer, der fisker jomfruhummer i området.

Dumpning af slam er ulovlig ifølge svensk lovgivning samt internationale konventioner og protokoller. Men der kan gives dispensation, hvis der kan argumenteres for, at dumpningen ikke medfører gener for menneskers sundhed og miljøet. Det har svenskerne fået til stor undren hos Danmarks Fiskeriforening, og som sagt en ekspert inden for området; Anders Stigebrandt.

Anders Stigebrandt har undersøgt det præcise område, og han mener, at der er risiko for, at slammet spreder sig i havet med mere end 700 meter i timen. Der ikke er lavet tilstrækkelige undersøgelser af strømmålinger, der beviser, at slammet vil lægge sig på bunden af havet og blive der. Dermed er der risiko for, at slammet finder vej til fiskepladserne. 

Læs mere om:

Flere Nyheder