Ansøgningsskema til Brexit-kompensation er tilgængelig nu

Nu er det efter lang ventetid endelig muligt at søge om kompensation i forbindelse med Brexit
af Louise Svane Pedersen
15 sep 2022

Klokken 12 åbnede Fiskeristyrelsen for deres ansøgningsportal til ansøgning og udbetaling af Brexit-midlerne.

Støtten skal muliggøre, at støttemodtagere kan tilpasse sig til den nye situation med reducerede kvoter, som er en direkte konsekvens af Brexit. 

De to støtteordninger, der nu åbner, er en del af aftalen om udmøntning af Brexitreserven til fiskerisektoren. Af den aftale fremgår, at et bredt flertal i Folketinget har afsat 25 millioner kroner til at kompensere fiskeriet for tabt omsætning i 1. kvartal 2021, og at der er afsat 204 millioner kroner til ophugning og ombygning til andet formål end fiskeri.

Hvis man vil ansøge om at få enten kompensation for tabt omsætning eller om at få ophugning, så skal man benytte et af følgende links:

Kompensation for indkomsttab i første kvartal af 2021

Ophugning eller ombygning af fiskefartøj som følge af Brexit 

Der vil være en udførlig guide, der hjælper med at få udfyldt ansøgningspapirerne korrekt.

Ansøgningsrunden for kompensation for kvotetab er endnu ikke åben

Flere Nyheder