RETTELSE af positioner: Midlertidig lukning af et område i Skagerrak

Fiskeristyrelsen oplyser midlertidig lukning af et område i Skagerrak på baggrund af prøve nr. RTCDNK2235
26 sep 2022

I perioden fra og med onsdag  den 28. september 2022 til og med tirsdag den 18. oktober 2022 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

  • 58° 00’0 N  010° 03’0 Ø
  • 58° 00’1 N  010° 12’5 Ø
  • 57° 54’5 N  010° 12’9 Ø
  • 57° 49’3 N  010° 06’1 Ø
  • 57° 49’5 N  009° 58’9 Ø
  • 57° 55’2 N  010° 04’0 Ø

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

- flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel.

- tejner

- kammuslingeskraber 

- hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

 

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 1220 af 26. august 2022 om regulering af fiskeriet § 17, jf. bilag 4 og træder i kraft med virkning fra den 28. september  2022

Flere Nyheder