Store aktører på havet går sammen om krav til havvind

Der skal passes på naturen og være plads til fiskeriet, når der i de kommende år skal bygges tusindvis af havmøller. Sådan lyder nogle af anbefalin...
af Line Dalgaard Jensen
02 sep 2022

I de kommende årtier skal der bygges tusinder af havvindmøller i Nordsøen og Østersøen i et hidtil uset tempo. Bl.a. har Østersølandene på et topmøde på Marienborg lovet hinanden at syvdoble strømmen fra havvind inden 2030.

Det skal gå så stærkt, at fiskere er bekymret for, hvad det betyder for fisk og fiskeri – og fiskerne er ikke alene. En række aktører, som kerer sig om livet på og i havet, er bekymret for, hvordan udbygningen af de mange havvindmøller vil påvirke naturen, og derfor er de gået sammen og har udarbejdet en række anbefalinger.

Det er Tænketanken Hav og dens medlemmer, som bl.a. består af Danmarks Fiskeriforening, men også Danmarks Naturfredningsforening Dansk Ornitologisk Forening samt aktører i vindbranchen som RWE, Ørsted og Green Power Denmark, som har udarbejdet en række anbefalinger til myndighederne. 

Anbefalingerne skal sikre bedre miljøhensyn og vidensindsamling, så den markante udvikling af vedvarende energi ikke forværrer biodiversiteten i havet.

Anbefalingerne er udarbejdet af Tænketanken Hav på baggrund af vidensindsamling, erfaringer fra udlandet og drøftelser med og input fra relevante aktører fra erhvervslivet, organisationer og forskningsverdenen. Anbefalingerne vil i de kommende måneder blive fulgt op af et baggrundsnotat, som uddyber og eksemplificerer anbefalingerne.  

Udvalgte anbefalingerne er:  

  • at stille krav om at indtænke naturen i selve havvindanlægget - for eksempel ved at skabe levesteder for lokale planter og dyr - såkaldte Nature Inclusive Design-tiltag.
  • at stille krav om at rette op på tabt natur i eller uden for havvindanlægget - for eksempel i form af at plante ålegræs eller udlægge stenrev.
  • at væsentlige miljøpåvirkninger overvåges i anlægs- og driftsfasen, og at områder til havvind udpeges ud fra en grundig vurdering af, hvor der forventes at være mindst mulig påvirkning på miljøet. 
  • at der igangsættes forskning og undersøgelser af essentielle videnshuller om effekterne på naturen ved udbygningen. 
  • at relevante aktører inddrages i planlægning af havvind, så sameksistens mellem erhverv på havet kan udvikles.  

Læs alle anbefalingerne på taenketankenhav.dk/publikationer  

Flere Nyheder