Regnskab: Vildsund Blue med faldende resultat

Resultatet for 2019 er ikke tilfredsstillende for Vildsund Blue

Dårlig råvareforsyning, problemer på det internationale marked og muslinger, der har haft ringere vækst end normalt er årsag til, at resultatet for Vildsund Blue for 2019 ikke er tilfredsstillende.

Resultatet for 2019 blev et overskud på 3,3 mio. kr., mod 4,9 mio. i 2018, skriver Fisker Forum.

Direktør Tjørnlund Mattesen har i pressen forklaret, at en af årsagerne til resultatet har været råvareproblemet. Dog mangler han forklaring på problemet, da østersproduktionen ikke i samme omfang har været præget af det varme vejr.

Årets resultat anses for at være utilfredsstillende, og direktøren forventer ikke, udviklingen umiddelbart kan vendes i 2020.

Cheminova og andre virksomheder under luppen: Miljøgodkendelser skal revurderes

En ny taskforce vil blive oprettet for at sikre, at virksomheder med direkte spildevandsudledninger er i mål inden udgangen af 2025

Cheminova og andre virksomheder under luppen: Miljøgodkendelser skal revurderes

En ny taskforce vil blive oprettet for at sikre, at virksomheder med direkte spildevandsudledninger er...