Kom med DFPO på Naturmødet

Efter en pause på grund af corona er Naturmødet tilbage på havnen i Hirtshals, hvor naturens fremtid er til diskussion i tre dage

Det er det helt store skyts, der bliver rullet ud, når konsulenter, direktion og bestyrelse i Danmarks Fiskeriforening sammen drager til Hirtshals 19-21 maj i forbindelse med Naturmødet. I de tre dage vil DFPO sætte fiskeriet på politikeres, interesseorganisationers og almindelige borgeres dagsorden. Der skal punkteres fordomme, aflives myter og erhvervet skal tales op.

 

Havplan og minister

Danmarks Fiskeriforening har planlagt forskellige events og debatter i løbet af de tre dage. Blandt andet vil formand for Danmarks Fiskeriforening Svend-Erik Andersen debattere havplanen og udnyttelse af havet med Maria Reumert Gjerding præsident for Danmarks Naturfredningsforening og Fiskeriminister Rasmus Prehn (S). Den debat finder sted fredag fra 17.00 til 17.45 på LIFE-scenen. De tre parter vil blandt andet komme ind på DFPO’s og DN’s fælles udspil fra 2021, hvor DN og DFPO kom med et konkret forslag til, hvordan man kan finde 10 procent urørt hav med respekt for natur og for fiskeri. Deltagerne vil også snakke om, hvad formålet med havplanen er, og hvordan der sikres sameksistens mellem de forskellige interessenter til havs.

 

Lær om trawlfiskeri

Lørdag d. 21. maj fra 11.00 til 11.45 indtager formand for Thyborøn Fiskeriforening Alfred Fisker Hansen Learn-scenen, hvor han sammen med Rikke Petri Frandsen fra DTU Aqua vil tale om fiskeri med trawl. De to vil komme ind på, om den tiltagende kritik af denne fangstmetode er berettiget. Samtidig vil de forsøge at aflive en lang række myter og fordomme om trawlfiskeri. På denne session vil DFPO sætte fokus på, hvilke typer trawlfiskeri, der findes, hvilken effekt trawlfiskeri har på havbunden og biodiversiteten samt årsagerne til, nogle fiskere vælger at fiske med trawl.

 

Debat om trawlfiskeri

Lørdag fra klokken 12.00 til 12.45, handler det igen om trawlfiskeriet. For her skal trawlfiskeriet til debat på Thunderdome-scenen. Her vil et panel diskuterr, hvad trawlfiskeriet egentlig er for en størrelse, hvilken effekt trawlfiskeriet har på havbund og biodiversitet. Debatten skal gøre tilhørerne klogere på, om der er grundlag for kritikken af trawlfiskeriet, og hvordan dansk fiskeri vil se ud, hvis man helt forbød trawlfiskeriet.

Panelet kommer til at bestå af Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, Per Larsen, fiskeriordfører Konservative Folkeparti, Liselotte Hohwy Stokholm, adm. dir. Tænketanken Hav og Jordan P. Feekings, professor ved DTU Aqua.

 

Alfred til debat

Formand for Thyborøn Fiskeriforening Alfred Fisker Hansen får en travl dag om lørdagen, da han foruden at deltage i to events med DFPO skal være med i to andre debatter. Han deltager i en debat om marine naturnationalparker på Thunderdome fra 14 til 14.45. Blot et kvarter senere står Alfred Fisker Hansen igen på den samme scene, hvor han vil diskutere kystnære vindmøller – en bro til biodiversitet, ikke en barriere fra klokken 15 til 15.45.

 

Kom forbi

Udover de planlagte debatter på de officielle scener, vil DFPO også være til stede i et telt på havnen sammen med DPPO og Dansk Akvakultur. Her vil de tre foreninger være værter for en lang række aktiviteter og workshops.

Konsulent Henrik Lund vil alle tre dage fortælle interesserede om trawl som fangstredskab.

Der vil være en udstilling med fisk fra de danske farvande samt opdrætsfisk fra Akvakultur – alle kan røres af nysgerrige samtidig med, at fiskere forklarer om de forskellige arter.

Rikke Stjerne fra Strandby vil alle dage grille forskellige arter fisk og lære interesserede, hvordan man tilbereder fisk.

Både torsdag og fredag vil der fra kl. 17 være ”fredagsbar”, hvor der vil blive serveret fadøl og lækre smagsprøver på dansk fisk og skaldyr. Til fredagsbar om torsdagen vil Heidi Ebey og Bent Bro fra Fiskeriskolen komme og præsentere den nye vidensplatform Voresfisk.dk for alle interesserede.

DFPO håber at se så mange af jer fiskere på havnen i Hirtshals til nogle gode, spændende og lærerige dage. Det er gratis at deltage i de mange debatter og arrangementer.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...