Nu skal livets bevægelser i havet i hele Europa kortlægges

Et nyt EU-projekt, STRAITS, hvor DTU Aqua er med, skal over de næste 4 år tracke livet i havet

Beskyttelse og forvaltning af livet i havet kræver indgående viden om biologi og havets økosystemer. Et nyt EU-projekt, STRAITS, hvor DTU Aqua er med, skal over de næste 4 år styrke den viden ved at tracke livet i havet inden for Europas fire hjørner.

STRAITS – Strategic Infrastructure for improved animal Tracking in European Seas – er et fireårigt projekt, der har fået 3,5 mio. Euros af Horizon Europes Framework Program, under området “Developing the European Research Infrastructures landscape, sustaining global leadership”.

I STRAITS vil man udstyre de store svømmeruter i havet fra Europas fire hjørner med udstyr til at overvåge det marine livs bevægelser i paneuropæisk skala.

Selvom tracking af dyr ikke er nyt, er det først for nylig, at teknologien har muliggjort sporing af dyr over større områder og længere tidsperspektiver.

Mere konkret går STRAITS ud på at installere akustiske telemetri-arrays i fire store svømmeruter i Europa:

  1. Det danske stræde i Østersøen
  2. Nordkanalen i Det Keltiske Hav
  3. Gibraltarstrædet i Middelhavet
  4. Bosporusstrædet og Dardanellerne i Sortehavet (se kortet øverst i artiklen)

Udvide indsatsen for at forbinde tracking-initiativer fra hele Europa

Samarbejdsparterne i STRAITS vil også benytte sig af igangværende akustiske telemetrisporingsprojekter og udvide indsatsen for at forbinde tracking-initiativer fra hele Europa.

Man vil også udvikle datastyringsplaner og netværk for at fremme synergi og levere data til nationale og internationale styrende organer.

Alt sammen vil ske inden for rammerne af European Tracking Network – et europadækkende netværk af sporingsudstyr, forskere og erfaring.

STRAITS-teamet består af 10 verdensledende organisationer inden for studiet af dyrs bevægelser. Sammen ønsker de at fremme vores forståelse af det marine livs bevægelser i Europa og i udlandet og dermed ændre den måde, biodiversitet overvåges på i europæiske farvande. Håbet er derigennem at bidrage til bevaring og politiske initiativer.

Mulighed for år til år fleksibilitet

Meddelelse om straksregulering nr. 12 - 2024 om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2023 til 2024 og for 2025 til...

Mulighed for år til år fleksibilitet

Meddelelse om straksregulering nr. 12 - 2024 om mulighed for år til år fleksibilitet på...