Cheminova og andre virksomheder under luppen: Miljøgodkendelser skal revurderes

En ny taskforce vil blive oprettet for at sikre, at virksomheder med direkte spildevandsudledninger er i mål inden udgangen af 2025

Luftfoto af Cheminova, Harboøre Tange (2019). Foto: Region Midtjylland

Folketingets partier har været en tur forbi Miljøministeriet for at drøfte reduceringen af miljøfarlige forurenende stoffer i havmiljøet.

På dagsordenen var en ekstra bevilling på 25 millioner kroner til Miljøstyrelsen, som skal fremskynde revurderingen af udløbne miljøgodkendelser.

En ny taskforce vil blive oprettet for at sikre, at virksomheder med direkte spildevandsudledninger er i mål inden udgangen af 2025.

26 godkendelser skal revurderes

Miljøstyrelsen mangler at revurdere 26 godkendelser for virksomheder med spildevandsudledninger. Miljøminister Magnus Heunicke understregede nødvendigheden af hurtigere handling for at sikre, at virksomhederne lever op til de nyeste miljøkrav.

Revurderingen af kemivirksomheden Cheminovas miljøgodkendelser, som startede i 2016, blev også drøftet. Arbejdet blev intensiveret i maj, og et udkast til virksomhedens samlede revurdering forventes klar til høring ved udgangen af 2024.