Miljøminister i skudlinjen: Politikere kræver svar på Cheminova-forurening

Flere medlemmer af Folketinget har indkaldt miljøminister Magnus Heunicke til åbent samråd tirsdag 28. maj i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg for at få ministeren til at redegøre for udledningen af giftige stoffer

Luftfoto af Cheminova, Harboøre Tange (2019). Foto: Region Midtjylland

Det vakte en del opmærksomhed og hård kritik, da DR i slutningen af april kunne afsløre, at virksomheden Cheminova – i lighed med en lang række andre danske virksomheder – har fået lov til at udlede miljøfarlige stoffer i havområder, hvor grænserne for, hvor meget forurening, der må være i vandet, er overskredet for længst.

Dette er også årsagen til, at flere medlemmer af Folketinget har indkaldt miljøminister Magnus Heunicke til åbent samråd tirsdag 28. maj i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg for at få ministeren til at redegøre for udledningen af giftige stoffer.

Flere kritiske spørgsmål

Med udgangspunkt i en DR-artikel fra 28. april 2024, ønsker flere medlemmer af Folketinget at få svar på følgende:

– Har ministeren haft kendskab til, at Cheminova og en række andre virksomheder i årevis har haft tilladelse til at udlede giftige kemikalier i danske havområder, hvor grænserne for, hvor meget forurening der må være i miljøet, for længst er overskredet, og har ministeren været orienteret om, at man i Miljøministeriet i stedet for at gribe ind over for virksomhederne har arbejdet for, at de kunne fortsætte deres giftige udledninger til vores havmiljø?

– Vil ”havets minister” redegøre for, hvorfor han ikke har grebet ind over for de giftige udledninger, på trods af at man i Miljøministeriet har vidst, at grænseværdierne er overskredet, og at de fortsatte udledninger til havmiljøet fører til en forringelse af tilstanden i strid med EU-lovgivningen?

– Vil ministeren sikre den nødvendige praksisændring i Miljøministeriet, således at Danmark til fulde lever op til EU-lovgivningen og vandrammedirektivet; stoppe virksomheders udledninger af miljøfremmede stoffer til vandområder, der allerede har overskredet grænseværdier for forurening; og på denne baggrund tage initiativ til, at alle virksomheder og renseanlæg får revideret miljøgodkendelse og udledningstilladelser, således at disse bringes i overensstemmelse med EU-retten?

Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Sascha Faxe (ALT), Marianne Bigum (SF), Mette Abildgaard (KF), Søren Egge Rasmussen (EL), Morten Messerschmidt (DF), Katrine Robsøe (RV), Hans Kristian Skibby (DD), Alexander Ryle (LA) og Pelle Dragsted (EL).

Det åbne samråd finder sted tirsdag 28. maj kl. 13.30.

Interesserede kan følge med direkte på denne side.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...