Ny forskning: Tobis er kræsen med sit sand

Menneskelige aktiviteter som sandsugning og sandfodring kan påvirke tobisens levesteder negativt

Forskere fra DTU Aqua har opdaget, at tobiser foretrækker groft sand og fint grus til at grave sig ned i, og undgår meget fint sand og større grus. Foto: Wikipedia

Tobisen, en nøgleart i marine økosystemer, viser sig at være yderst selektiv med hensyn til sandbund. Det viser den seneste forskning.

Forskere fra DTU Aqua har opdaget, at tobiser foretrækker groft sand og fint grus til at grave sig ned i, og undgår meget fint sand og større grus. Denne præference er vigtig for tobisen, som spiller en central rolle i fødekæden, både som byttedyr for større fisk og marine pattedyr og som planktonæder, lyder det fra DTU Aqua.

Sandsugning og sandfodring påvirker negativt

Studiet, ledet af forsker Ole Henriksen, viser at kysttobisen foretrækker sand med kornstørrelser mellem 0,5 og 2,0 mm, ligesom den nært beslægtede havtobis.

Disse fund har betydning for forvaltningen af kysthabitater, da menneskelige aktiviteter som sandsugning og sandfodring kan påvirke tobisens levesteder negativt.

Forskerne advarer om, at fjernelse af tobisens foretrukne sandtyper kan forstyrre deres habitater og dermed påvirke de marine økosystemer, hvor tobisen er en vigtig fødekilde. Dette aspekt er særligt relevant i lyset af regeringens planer om øget sandfodring for klimatilpasning.

– Med regeringens seneste udspil for klimatilpasning, hvor der afsættes én milliard til sandfodring, så synes jeg, at det er passende at forholde sig til, hvilken økosystemeffekt det eventuelt kan have lokalt, når man har sådanne aktiviteter. Det er travle økosystemer, der huser et mylder af liv, der lever delvist eller fuldt nedgravet i havbunden og fungerer som fødekammer, børnehaver og nøglehabitat for en lang række af fisk, siger Ole Henriksen ifølge DTU Aquas hjemmeside.

Den nye forskning, som også undersøger lysets indvirkning på tobisens adfærd, er en del af et EU-projekt, der fokuserer på betydningen af marine grus- og sandbanker.