Fiskere fra en række EU-lande overvejer at demonstrere mod ønsker om trawlforbud

9. maj er udset som protestdag. Her overvejer en række fiskere at vise deres utilfredshed mod EUs forslag om trawlforbud

I foråret har både tyske og franske fiskere demonstreret mod EU-Kommissionen oplæg til EU-landene om at forbyde fiskeri med bundslæbende redskaber i beskyttede områder. 

Protesterne var bl.a. støttet af den europæiske fiskerialliance European Bottom Fishing Alliance (EBFA), og nu overvejer flere af EU’s fiskere igen at vise deres utilfredshed.

Det er 9. maj, som er udset til protestdag. 9. maj er den officielle Europadag, og vil være en god anledning til at vise, at fiskere på tværs af EU står sammen mod EU-Kommissionens oplæg, som vil få store konsekvenser for fiskeriet i hele EU. 

Andre datoer i ugen op til er også i spil.

Hvordan man vil vise sin utilfredshed, er der også flere forskellige bud på.

En demonstration i Bruxelles er blevet nævnt. Dog er det tvivlsomt hvor mange fiskere, som vil tage turen, og hvor godt det vil fungere.

Der tales også om at blokere havne, som man gjort det i Frankrig. 

Der er også overvejelser om en mere højlydt form for protest. Nemlig at lade hornet lyde i 15 minutter. Ideen er, at levende billeder af de højlydte protester i 40-100 havne vil give et stærkt billede af virkeligheden og fiskernes frustrationer over EU-Kommissionens udmeldinger, som forslaget om at begrænse bundslæbende redskaber er en del af.

Vi følger naturligvis på redaktionen med i, hvad der planlægges.

Derudover forlyder det også, at fagforeninger rundt om i EU også overvejer at demonstrere.

Stop for fiskeri af tobis på rationsvilkår

Meddelelse om straksregulering nr. 20 - 2024 om stop for fiskeri af tobis på rationsvilkår i tobisforvaltningsområde 2r i Nordsøen og Skagerrak

Stop for fiskeri af tobis på rationsvilkår

Meddelelse om straksregulering nr. 20 - 2024 om stop for fiskeri af tobis på rationsvilkår...