Løkkegaard: Vi skal sikre lige vilkår for fiskere i hele EU

EU skal have en stærk håndhævelseskommissær, skriver Morten Løkkegaard (V) i et debatindlæg om fiskeripolitikken i EU

Danskerne fortjener danske, sunde og klimavenlige råvarer fra havet. Men det kan kun ske fremover, hvis vi sikrer lige vilkår for fiskeriet i hele EU. Venstre foreslår derfor, at EU skal have en stærk håndhævelseskommissær, som skal sikre at love og regler håndhæves fair og ens i de enkelte medlemslande.

Danske fiskere er kendetegnet ved at fiske med de mest skånsomme redskaber og med stor effektivitet. Samtidig er de gode til at følge de fælles regler, som er vedtaget i EU. Det er både kontrolforordningen, landingsforpligtigelsen og installeringen af kameraovervågning på opsamlingsbåndene, som bliver fulgt.

Desværre kan vi ikke være sikre på, at reglerne i samme omfang bliver fulgt hos fiskerne i de øvrige medlemslande. Vi ser gang på gang, hvordan hollandske fiskere kommer til de danske kyster og trevler vores havbunde op uden hensyntagen til hverken fisk, miljø eller mennesker. Og det er bare et eksempel ud af mange.

Det er derfor bydende nødvendigt, at EU slår hårdere ned på medlemslandenes håndtering og kontrol med deres fiskere. Det handler selvfølgeligt både om at sikre en levedygtig fiskebestand til fremtidige generationer, men det handler også om, at vi skal sikre lige konkurrencevilkår for fiskerne på tværs af EU.

For at sikre, at fiskerne i diverse lande ikke kan køre på frihjul, skal vi have en håndhævelseskommissær. Det skal være en kommissær, som får de nødvendige muskler til at slå medlemsstaterne oven i hovedet, når de ikke efterlever de fælles spilleregler, som vi er blevet enige om – også på fiskeriområdet.

Kommissæren skal have mulighed for at sanktionere medlemslandene, hvis de ikke følger fællesskabets regler og undlader at føre ordentlig kontrol med landets fiskere.

Kun gennem en håndfast håndhævelse af de EU-lovgivning kan vi sikre, at danske fiskere får fair og lige konkurrence med deres kollegaer fra andre medlemslande. Samtidig vil det styrke fiskeriets omdømme blandt befolkningen og sikre, at fiskebestandene i europæiske farvande kan opretholdes. Det vil Venstre arbejde benhårdt for i næste mandatperiode i Europa-Parlamentet.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...