SF tager fejl: Problemet er ikke bundtrawl, men sæler og skarver

Selvfølgelig er der udfordringer med torskebestandene, men trawlfiskeri er ikke det primære problem her, lyder det i et debatindlæg

Kristian Bøgsted, fiskeriordfører, og Betina Kastbjerg, erhvervsordfører, Danmarksdemokraterne

Af Kristian Bøgsted og Betina Kastbjerg, folketingsmedlemmer for Danmarksdemokraterne

Endnu en gang bliver vi præsenteret for et læserbrev fra SF, hvor skribenterne, uden at tage hensyn til fakta, fortsætter deres hovedløse jagt på fiskeriet ved at insistere på et forbud mod bundtrawl.

De hævder, at dette ene tiltag vil løse alle problemer i havmiljøet, hvilket er langt fra sandheden.

Lad os starte med at bringe nogle faktuelle perspektiver på banen. Ifølge officielle kilder er det kun 19,7 procent af det danske havareal, der faktisk påvirkes af bundtrawl. Dette er et område, hvor danske fiskere konstant arbejder på at udvikle mere skånsomme fiskeredskaber. Det er vigtigt at huske, at der allerede anvendes forskellige redskaber, hvoraf nogle slet ikke har kontakt med havbunden, mens andre har specielle hjul til at mindske påvirkningen.

SF insisterer på at henvise til Øresund som et bevis på sine påstande, men DTU Aqua har klart udtalt, at man ikke kan tilskrive specifikke forhold i Øresund til et trawlforbud alene. Der er unikke geografiske og miljømæssige faktorer såsom vandgennemstrømning, der spiller en afgørende rolle her. En anden rapport fra DTU Aqua understreger også, at et trawlforbud kun ville have minimal effekt på fiskebestandene.

Når vi taler om fiskemængder, er det simpelthen forkert at påstå, at der ikke er fisk at fange. Faktisk oplever vi en massiv stigning i bestandene af rødspætter, kuller og fjæsing, hvilket afspejles i de øgede kvoter.

Selvfølgelig er der udfordringer med torskebestandene, men trawlfiskeri er ikke det primære problem her. Torsken lider delvist under presset fra sæler, der æder dem og gør dem syge med sælorm, samt den enorme mængde, der hvert år bliver taget af skarver. Ifølge forsker Niels Jepsen er det en illusion at tro, at vi kan øge kystnære fiskebestande uden at regulere skarvbestanden, da skarven alene æder op til 25 millioner torsk årligt i den vestlige del af Østersøen.

Problematikken omkring iltsvind skal tages alvorligt, men debatten er ikke så sort-hvid, som SF vil have os til at tro. Rapporter viser stadig tilstedeværelsen af fisk og en betydelig biodiversitet i iltsvindsområder, og fiskerne rapporterer om fornuftige fangster. Lad os derfor sammen undersøge dette nærmere.

Så kære SF, venligst hold op med at give fiskerne skylden for alt og tag lidt mere ansvar for den havplan, I selv har været med til at udarbejde. Deltag i samarbejdet med fiskerne om at løse problemerne og lad os endelig få taget fat på en af de største udfordringer for de danske fiskebestande: Den massive tilstedeværelse af skarv og sæler, som forsker Niels Jepsen påpeger som en hindring for at øge fiskebestandene, uanset andre initiativer.

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag med oplæg, debatter, smagsprøver og rørefisk

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag...