Sæler større problem end Brexit

Sæler er blevet et kæmpe problem for garnfiskeriet i Nordsøen.

For fisker Jon-Phillipe Kromann, som er garnfisker fra Thorsminde på fartøjet SG 67 Havblik, er der ét kæmpe problem i forhold til fiskeriet. Det er sælernes hærgen, som for ham overskygger alle andre problemer.

– Det er et stort problem. Jeg vil sige, at det nok er det største problem for garnfiskerne på Vestkysten. Brexit er intet ved siden af for mit vedkommende, siger Jon-Phillipe Kromann.

På hans seneste tur ud til garnene, var der igen bid, så at sige.

– Sidst, jeg var ude, var der 10 kg. tunger, der havde bidemærker efter sæler. Det kan godt være, det ikke lyder af så meget, men for mig er det en stor del af min omsætning, der går til på den måde, fortæller han.

Fra oktober til februar har han ikke meget andet at fiske på, end torsk. Og det bliver også sværere for ham at leve af.

– I de fem måneder kan jeg kun fiske efter torsk, og det er ikke godt fiskeri lige nu. Nu fanger jeg vel kun omkring 1000 kg. torsk om året, hvor jeg for nogle år siden lå på mellem 15.000 og 20.000 kg. om året, siger Jon-Phillipe Kromann og fortsætter:

– Jeg sætter reelt penge til i de måneder. Sidste år havde jeg en bruttoomsætning på 30.000 kr. i de fem måneder, og ud af det skal jeg så betale brændstof. Og jeg vil jo også gerne have løn for mit arbejde, siger han.

Det er så i de resterende 7 måneder, han skal lave sin årsomsætning. Og det er her, sæl-problematikken kommer ind i billedet.

– Sælerne æder min fangst, så det er svært at lave en ordentlig omsætning i de 7 måneder. Så der skal gøres noget, men hvad og hvordan, ved jeg ærlig talt ikke, siger Jon-Phillipe Kromann.

DR sætter fokus på torsken og iltsvind

I en række artikler og en udsendelse sætter DR torsk under luppen – for hvor bliver den af?

DR sætter fokus på torsken og iltsvind

I en række artikler og en udsendelse sætter DR torsk under luppen – for hvor...