Nytårshilsen fra Danmarks Fiskeriforening

Formand Svend-Erik Andersen gør status på et stormfuldt 2020 - og ønsker alle et godt nytår
af Rasmus Sproegel
31 dec 2020

Formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, gør status på et stormfuldt år i dansk fiskeri:

Kære alle,

2020 har i sandhed været et stormfuldt år for dansk fiskeri.

Vi har det meste af året kæmpet med corona-virus og alle de udfordringer, der har fulgt med - ikke mindst forringede afsætningsmuligheder for den gode dansk-fanget spisefisk til det europæiske marked.

Men allerede før corona oplevede vi stormvejr. Vi startede året med en lang diskussion om kameraovervågning i Kattegat, som gjorde, at 300 fiskere mødtes i Aalborg sidst i januar måned. Vi har ikke i dette årtusinde oplevet så mange fiskere samlet på en gang. En diskussion som endte i et frivilligt kameraprojekt, hvor 12 fartøjer meldte sig til at tage en for holdet. Vi har med sikkerhed ikke hørt det sidste i den sag, og jeg tror på, at de 12 frivillige kamerafartøjer kommer til at stille erhvervet bedre i kampen mod kameraovervågning, når vi når frem til efteråret 2021. Jeg kan i hvert fald godt garantere, at DFPO ikke er færdige med at kæmpe imod kameraovervågning af fiskeriet.

Fiskeriet i Østersøen har også længe været i stormvejr. Kvoterne er lave, sæler og skarv får lov til at blive ved med at æde fiskene. Fiskeriet lider under en ufleksibel forvaltning. Presset kvæler fiskeriet og livet i de små havnesamfund, og der skal nogle helt andre boller på suppen, hvis skuden skal vendes. Derfor venter der et vigtigt arbejde omkring fiskeriet i Østersøens fremtid i det kommende år.

I samme boldgade har vi også fået en torskeplan i Skagerrak og Nordsøen, som strammer grebet unødigt om fiskeriet i Danmark og går langt længere end, hvad der er nødvendigt for at beskytte torskebestanden. Den slags skrivebordstyranni kan vi ikke være tjent med i fiskeriet. Og i det hele taget det bureaukrati og helt unødvendige kontrolregler, som fiskeriet døjer med fik 40 fiskefartøjer til at sejle hele vejen til København kort før jul og støtte minkavlerne og udtrykke utilfredshed med den måde, som fiskeriet behandles på af EU og de danske myndigheder.

Vi fik desværre også en historisk ringe julegave i form af Brexit-aftalen mellem EU og UK. Efter mere end fire års kamp blev vilkårene for det fremtidige samarbejde mellem UK og EU fastlagt. Og det er blevet en dyr historie for dansk fiskeri, ikke mindst det demersale fiskeri. Det til trods for, vi igen og igen er blevet lovet, at man ikke vil lade fiskerne i stikken. Resultatet er blevet, at vi nu skal afgive kvoter til en værdi på 1,5 milliarder kroner. Det betyder også, vi mister 200 millioner kroner i omsætning hvert år. Det er vi simpelthen ikke tjent med.

I Danmarks Fiskeriforening har vi lige fra aftalen blev indgået kritiseret den. Vi har påpeget, at prisen er blevet for høj. Vi har påpeget, at aftalen vil koste vigtige arbejdspladser. Og vi har sagt, de europæiske politikere har svigtet os. Endelig har vi sagt, at politikerne må tage ansvar. For fiskeriet får brug for hjælp. Det gælder både på kort sigt og på lang sigt. Det er nu politikere i EU og i Danmark skal vise, at de vil kæmpe for at bevare og udvikle det fiskeri, der i generationer har bidraget til at sikre vækst og beskæftigelse i Danmark. Den danske regering har allerede tilkendegivet, at de arbejder på hjælpeforanstaltninger. Det kommer vi til at holde dem fast på. For andet vil ganske enkelt være urimeligt.

 

Endnu ingen adgang til britisk og norsk farvand i 2021 (i skrivende stund)

Det var et mål med forhandlingerne, at de skulle sikre adgang til britisk farvand fra 1. januar. Det får vi måske, det svæver i skrivende stund i det uvisse. Det er set med mine øjne respektløst, og jeg er forundret over, at man udskriver en milliardregning til dansk fiskeri for adgang til britisk farvand uden adgangen er sikret fra første fløjt.

Ydermere har man fra norsk side valgt at lukke for adgang til norsk farvand med henvisning til, at Brexit skabte usikkerhed. Nu er der en aftale, og så er det bare at få åbnet op. Men desværre ser det ud til, at det tidligst kan blive fra mandag 4. januar, at der bliver åbnet til norsk farvand i Nordsøen. Måske bliver der hurtigere åbnet op for Skagerrak. 

Vi ved, at de danske myndigheder er i gang, og i DFPO gør vi alt, vi kan for at hjælpe til og holde dem til ilden. For det er ikke godt nok, at vi her nytårsaftensdag endnu ikke kan få en klar besked. Det tror jeg alle kan se.

Her til slut vil jeg – velvidende at vi i dansk fiskeri står overfor et svært år – ønske jer alle et godt nytår, og sige jer alle tak for samarbejdet det forgangne år. Vi må alle huske på, at sammenholdet i dansk fiskeri lige nu er vigtigere end nogensinde før. For vi må ikke glemme, at vi alle sammen leverer et vigtigt og bæredygtigt samfundsbidrag, der sikrer, at mange mennesker har et arbejde at stå op til, og det er værd at kæmpe for.

Rigtig godt nytår.

Med venlig hilsen
Svend-Erik Andersen

Læs mere om:

Flere Nyheder