Del din viden om hummerfiskeri i Limfjorden

Kalder alle hummer-fiskere. DTU Aqua har brug for din viden, og indkalder til møde d. 24. februar
06 feb 2020

Hummer er de seneste år blevet mere almindelig i Limfjorden, end den var for år tilbage. Dette har resulteret i et øget fiskeri, hvilket stigningen i officielle landinger og hummerfiskeriet viser. Det udgør derved en vigtig ressource for erhvervs- og fritidsfiskere, ligesom hummeren er blevet et populært mål for undervandsjægere.

Mens det registrerede erhvervsfiskeri er steget i de seneste år, er størrelsen af fritidsfiskeriet helt ukendt. Der mangler ligeledes viden om bifangst og skader på undermålere. 

Den mangel på viden vil DTU Aqua gøre noget ved med et nyt forskningsprojekt og indkalder derfor til offentligt møde på Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing Mors om hummerfiskeri. Her håber man, at mange – både erhvervsfiskere, fritidsfiskere – og undervandsjægere vil deltage og fortælle om deres hummerfiskeri. Se invitationen her

- Der er simpelthen brug for mere viden om fiskeriet af sorthummer i Limfjorden. Jo mere viden om, hvor mange der fanges og hvordan – jo bedre kan man ved hjælp af fiskeriforvaltning sikre, at der også fremover vil være mange hummere i Limfjorden. Som det er nu, ved vi reelt ikke, om der fanges for mange hummere eller om for mange undermålere dør i forbindelse med fiskeriet til, at der kan vedblive med at være et bæredygtigt fiskeri, siger sektionsleder på Dansk Skaldyrcenter Jens Kjerulf Petersen.

DTU Aqua ønsker med projektet at få et reelt indblik i størrelse, tilstand og udvikling af bestanden af hummere i Limfjorden. Med viden om redskabers effektivitet, bifangst samt overlevelse af undermålere, kan projektet udvikle forbedrede måder at bruge redskaberne på eller udvikle helt nye fangstredskaber, så der kan være et sundt og bæredygtigt fiskeri og undgå bifangst og spøgelsesfiskeri. 

Derfor håber DTU Aqua at se et stort fremmøde til det offentlige møde den 24. februar.  

Tid: 24. februar 2020 kl. 19:00

Sted: Dansk Skaldyrcenter, Øroddevej 80, 7900 Nykøbing M. 

Tilmelding senest 19/02-2020 til: skaldyrcenter@aqua.dtu.dk eller tlf. 96690283

Har du ikke mulighed for at deltage i mødet, men stadig gerne vil give dit bidrag med, vil et spørgeskema være tilgængeligt på www.skaldyrcenter.dk efter mødet. Det besvares og sendes til skaldyrcenter@aqua.dtu.dk. 

 

 

Læs mere om:

Flere Nyheder