Gode forekomster af tobis i alle områder

Skrabetogtet i Nordsøen viser middel til høje forekomster af unge tobis i alle områder
24 jan 2020

Af Mikael van Deurs, Ole Henriksen og Henrik Degel (DTU Aqua)

Resultaterne fra tobis skrabetogtet, som fandt sted i november og december 2019, er nu klar. Tobis skrabetogtet bruges i bestandsvurderingen til at bestemme antallet af 1- og 2-årige tobis ved fiskeriets start. Den eneste tilgængelige datakilde for antallet af 1-årige tobis i et givent år kommer fra skrabetogtet ved at måle tætheden af 0-årige tobis året inden. Resultatet fra skrabetogtet betyder dermed meget, når ICES skal beregne forslag til TAC for i år.

Skrabetogtet i december 2019 blev afviklet under fine vejrforhold. Alle stationer blev fisket som planlagt. Eneste afvigelse fra den sædvanlige plan, var vanskeligheder med at håndtere van Veen bundhenteren ombord på Arctic Hunter. Derfor blev der ikke taget bundprøver i område 1 og dele af område 2.  Ombord på Reykjanes (Norsk område og Skagerrak) blev alt gennemført efter planen.

Fangstraterne var generelt højere end i 2018 i alle områder. Især i område 2 er forbedringen tydelig i forhold til 2018. I modsætning til 2018 hvor der næsten ikke blev fanget 0-årige på skrabetogtet i område 2, så er rekrutterings-indekset i 2019 det næsthøjeste i hele tidsserien, og rekrutteringen er spredt over hele området. I område 1 er der ikke den store forskel på de enkelte fangster, men skrabe-indekset er samlet set en anelse højere end i 2018. I område 3, som hovedsagligt dækker den Norske økonomiske zone, er rekrutteringen i 2019 den tredjehøjeste værdi i tidsserien.

 

Vurderes af ICES

I modsætning til langlivede arter som torsk og rødspætte er det ikke muligt at bedømme mængden af tobis før et halvt år inden de indgår i fiskeriet.

Derfor vurderes mængden af tobis i Nordsøen hvert år i februar efter gennemførelsen af tobis-skrabetogtet i november/december det foregående år. Fangstraten af 0 og 1-årige tobis fra skrabetogtet i 2019 vil sammen med information om fiskeriindsatsen, fangstrate, middelvægt af tobiserne og alderssammensætningen i fangsterne i det kommercielle fiskeri i 2018 danne grundlag for vurderingen af bestandsstørrelsen ved begyndelsen af 2020 og dermed årets fiskerimuligheder.

Denne vurdering gennemføres gennem havforskningsrådet, ICES, og rådgivningen fra ICES forventes frigivet den 22. februar.

Læs mere om:

Flere Nyheder