Ekspert: Kameraovervågning påvirker det psykiske arbejdsmiljø

Flere studier viser, at kameraovervågning kan være forbundet med store psykiske ulemper
af Helle Kristensen
16 jun 2020

Projektet med kameraovervågning har givet anledning til mange søvnløse nætter og stor usikkerhed for en stor del af de fartøjsejere, der nu er blevet udpeget til at skulle have kamera ombord. 
Og når fiskerne beskriver, at usikkerheden stresser dem, så er det noget seniorforsker hos Det Nationale Center For Arbejdsmiljø Vilhelm Borg, kan nikke genkendende til. For flere studier påviser, at kamera- og elektronisk overvågning kan være forbundet med store psykiske ulemper. 

Vilhelm Borg forklarer, at der i de seneste år er lavet mange undersøgelser inden for overvågning. Men selvom der ikke er udarbejdet en overordnet konklusion på disse mange undersøgelser, så fortæller han, at størstedelen af disse studier viser, at overvågning med kamera ikke alene kan medvirke til øget stress, men også medvirke til en større utilfredshed omkring arbejdsforholdene. Ligeledes indikerer studierne også, at overvågning kan påvirke kvaliteten af arbejdet i en negativ retning. Hvilket i praksis betyder, at selvom ønsket med overvågning er at effektivisere og sikre bedre kvalitet i arbejdet, så kan det have den modsatte effekt.

- Man kan generelt sige, at overvågning af fiskeriet ikke nødvendigvis vil skabe et bedre fiskeri, men det vil formegentligt påvirke mange fiskeres arbejdsdag negativt, siger Vilhelm Borg. 

Han forklarer, at overvågning på arbejdspladser bliver mere og mere udbredt, og i USA er det faktisk helt op til 80 procent erhvervsaktive, der overvåges i én eller anden grad. Derfor har man også i den senere tid forsøgt at udarbejde nogle fælles guidelines for, hvordan man bedst sikrer, at kameraovervågning ikke påvirker, de mennesker, der bliver overvåget på en negativ måde. 

- De guidelines, der er udarbejdet, nævner bl.a., at hvis der skal indføres overvågning, så skal det ske i samarbejde med den erhvervsgruppe, der vil blive påvirket af overvågningen, og de skal acceptere den måde, det finder sted på, påpeger Vilhelm Borg, der også understreger, at kameraovervågning ofte vil opfattes som et større indgreb i privatsfæren end andre former for adfærdskontrol. 

Flere Nyheder