Kommissionens corona-håndsrækning bør være mere ambitiøs

EU-kommissionen foreslår ændringer i fonde for at afbøde konsekvenserne af corona-krisen. Men der skal mere til, påpeger fiskeriet
af Thomas Wenzel Kruse
23 mar 2020

EU vil gerne minimere konsekvenserne af coronavirus – også for fiskeriet. 

Derfor er de klar til at ændre på EU's fonde og bruge midler herfra til at hjælpe erhvervslivet. En god intention, men desværre så synes det uambitiøst, når man dykker ned i forslaget. 

Sådan lyder det i et hørringssvar, udarbejdet af Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske Producentorganisation. Der skal mere til!

- Den danske regering er gået forrest og har givet garantier til de dele af dansk erhvervsliv, som mister indtægter i kampen om at inddæmme coronavirus. Det samme bør EU-systemet gøre. Det er nu, der skal handles. 

Helt præcis lægger EU op til, at den Europæiske Hav og Fiskerifond (EHFF) kan støtte ordninger, der hjælper fiskerne i sundhedskriser. Men det skal være gensidige fonde, som allerede er etableret. 

Det er meget uheldigt, hvis ikke man i Danmark på nogen måde kan gøre brug af de foreslåede ændringer i EHFF, med henvisning til, at vi i det nationale program ikke har disse fonde, lyder det i høringssvaret.

Fiskeriet opfordrer til, at man øger EU's medlemslandes muligheder til selv at beslutte, hvordan fonds midlerne kan målrettes. Dertil kommer en række forslag fra Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske Producentorganisation til, hvordan man kunne bruge fonden til at gøre en forskel for fiskeriet. 

- Ellers kan vi meget vel risikere en uoverskuelig krise, hvis konsekvenser ingen på nuværende tidspunkter kender omfanget af. 

Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske Producentorganisation foreslår...

  • At hæve loftet for anvendelse af ”de minimis” støtte til fiskeri, akvakultur- og forarbejdningssektoren.

  • Statsstøttereglerne giver mulighed for at kompensere for ”helt specielt opståede forhold” (statsstøttereglerne art. 4.1.) Det foreslås, at det tillades at give en sådan finansiel støtte via EHFF:

    Det bør være muligt at yde direkte oplægningsstøtte gennem EHFF, når der er tale om helt exceptionelle forhold – fx en folkesundhedskrise og deraf mistede erhvervsmuligheder for de berørte sektorer.

  • At udarbejde en tilføjelse til eksisterende interventionsbestemmelser således, at der bliver mulighed for at etablere en minimumprismekanisme organiseret af producentorganisationerne, hvor medlemsstaterne får mulighed for at bidrage til finansiering af omkostningerne til iværksættelse af minimumspriserne og til finansiering af selve aktiviteten. Forslag til en tilføjelse interventionsmekanisme kunne være:

    I tilfælde af alvorlige markedsforstyrrelser pga. sundhedsmæssige, helbredsmæssige eller epidemiske kriser kan medlemsstaten ekstraordinært beslutte at etablere højere interventionspriser (i forhold til nuværende bestemmelser) for en periode på højst 6. måneder.

  • At der afsættes tilstrækkelige midler til at støtte producentorganisationers arbejde. Producentorganisationer finansieres primært gennem en afgift af medlemmernes omsætning, hvorfor den nuværende situation vil få store konsekvenser for PO’ernes mulighed for facilitere og støtte implementeringen af den fælles fiskeripolitik.

  • Inden for rammer af den fælles fiskeripolitik, har fiskere i dag mulighed for at overføre op til 10% af dette års kvote til næste år. Denne mulighed bør udvides til 25% for alle arter og på fartøjsniveau. Tiltaget er omkostningsfrit og vil i væsentlig grad medvirke til at tage presset ud af markedet og i den enkelte fiskers økonomi. Tilsvarende mekanismer har tidligere været anvendt med succes, bl.a. i forbindelse med embargoen imod Rusland. 

  • I forhold til ændringerne af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling er det vigtigt at fonden kan yde støtte til driftskapital gennem fx kassekredit til små- og mellemstore virksomheder. Det er et stort ønske for Fiskerierhvervet, at fiskeriet prioriteres i denne ordning, da fiskeriet spiller en stor rolle i forhold til at sikre vækst og beskæftigelse i alle landets regioner, hvilket er i tråd med formålet bag Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Flere Nyheder