Skaffer kamera mere viden om torsken?

Ca. 10 procent af optagelserne i Mogens Jensens kameraprojekt skal gennemgås – det er nok ift. landingspligt, men er det nok til biologerne?
af Line Dalgaard Jensen
26 mar 2020

Kameraovervågning af fiskefartøjer i Kattegat skal sikre bedre data om torsken til biologerne.

Sådan lød det bl.a., da fiskeriminister Mogens Jensen første gang tonede frem og annoncerede sine kameraplaner. Men vil det nu også det?

Kim Valentin, der er medlem af Europaudvalget for Venstre, har spurgt ministeren om sagen. For hvordan hænger det sammen med, at kun 10 procent af optagelserne skal gennemgås? Er det et tilstrækkeligt grundlag at vurdere fiskebestanden ud fra?

Fiskeriminister Mogens Jensen har svaret herpå – et svar, som efterlader en række nye spørgsmål…

Han pointerer, at det vil være op til Fiskeristyrelsen at vurdere, hvor stor en del af optagelserne, der er nødvendige at gennemse. Tidligere erfaringer peger på, at 10 procent giver et dækkende billede i forhold til at kontrollere overholdelsen af landingsforpligtelsen. EU-Fiskerikontrolagenturet anbefaler 5 procent kombineret med en risikobaseret gennemgang af udvalgte dele af optagelserne.

Men det er altså i forhold til at kontrollere om landingspligten bliver overholdt – ikke for data til forskerne. Forskerne er ikke glemt, men betegnes nu som et supplement:

- Ud over anvendelsen i kontroløjemed vil optagelserne kunne anvendes af forskerne som supplement til deres øvrige data i forhold til at give et bedre billede af fiskebestandene i Kattegat, end vi har i dag. Hvis der er behov for det, kan en større del af optagelserne blive gennemset i forskningsmæssig sammenhæng. Når vi har erfaringer fra de første 15 fartøjer, der får udstyr til elektronisk monitorering på i 2020, vil Fiskeristyrelsen og forskerne fra DTU Aqua have et endnu bedre indtryk af hvor stor en del af optagelserne, det er nødvendigt at gennemse, lyder det i svaret til Kim Valentin, som du kan læse lige her.

Flere Nyheder