Fiskeri
Tænk jer om, jomfruhummerfiskere!

Tænk jer om, jomfruhummerfiskere!

Vigtig henstilling fra Danmarks Fiskeriforening til fiskerne under corona-krisen: Tænk jer om, spred landinger og vent
25 mar 2020
Vigtig henstilling fra Danmarks Fiskeriforening til fiskerne under corona-krisen: Tænk jer om, spred landinger og vent
25 mar 2020

Fra den ene dag til den anden er efterspørgslen efter jomfruhummere stort set forsvundet. Fryselagrene er ved at være fyldte. Det gælder i Danmark som i Skotland, som også er en meget stor aktør på markedet for jomfruhummere. 

Der er desværre som følge af corona-krisen næsten ikke noget marked i EU for jomfruhummerne, og derfor giver det ikke mening at fiske løs som i en normal situation, selvom der måtte være et godt fiskeri.

Derfor skal der fra Danmarks Fiskeriforening lyde en meget kraftig henstilling til at tænke jer om og få spredt landingerne og gerne vente med at hente hummerne ind til senere på året, hvor markedssituationen forhåbentlig er bedre. 

 - Der er ikke tradition for, at Danmarks Fiskeriforening PO styrer direkte på mængder, man må lande, som PO’erne gør det i andre EU-lande, men mulighederne for at kunne og måtte gøre det er under afklaring. I første omgang denne kraftige henstilling til at bruge den sunde fornuft og handle solidarisk. Fiskeriet skal stå sammen. Der skal arbejdes på, at der også er et fiskeri og et marked efter corona, siger Kenn Skau Fischer, direktør i Danmarks Fiskeriforening.

Danmarks Fiskeriforening er samtidig i gang med at afklare, hvad mulighederne for kompensation er, hvis man som følge af corona-krisen vælger at lægge fartøjet til kaj og blive i land.

Flere Nyheder