Fiskeriminister og miljøminister: Stor kadeau for at finde løsninger

Ros til fiskerne og naturforening for fælles udspil om urørt hav. Det er visionært!
af Line Dalgaard Jensen
18 mar 2021

Både miljøminister Lea Wermelin og fiskeriminister Rasmus Prehn var klar på kajen ved den Sorte Diamant, da Danmarks Fiskeriforenings og Danmarks Naturfredningsforenings fælles udspil om urørt hav blev præsenteret og overrakt. Og de to ministre tog bestemt godt imod.

- Stor kadeau til jer for at finde løsninger. På tværs af ofte modsatrettede interesser sætter I jer ned om bordet, lytter til hinanden og i sidste ender finder noget, som I kan være fælles om, roste miljøministeren.

- I er et forbillede på, at vi i Danmark samarbejder, tilføjede Rasmus Prehn, som især var imponeret over fiskernes bidrag i en ellers svær tid:

- Vi ved godt, at fiskeriet er presset ovenpå Brexit, så det er flot, at I er i stand til at tænke visionært. Det skal I have stor ros for.

Men roser er ikke nok. Fiskerne og naturvennerne er kommet med deres forslag - nu er det op til politikerne at tage sagen videre, hvis udspillet skal blive til virkelighed. De skal løfte opgaven; ikke kun ift. fiskeriet, men også tage de fornødne skridt omkring kvælstofudledninger, spildevand, sæler og skarv og alle de faktorer, der presser havmiljøet.

- Vi vil gerne tage ånden med videre på Christiansborg og give vores bidrag til et samlet set bedre havmiljø, lovede Rasmus Prehn.

- Vi glæder os til at kigge ned i jeres plan. Det er et vigtigt bidrag, og nu skal vi også kigge på nærringstoffer mm., sluttede Lea Wermelin.

Flere Nyheder