Tobisfiskeriet har fået en flot start

Så flot at kvoten i område 2r risikerer at være opfisket med udgangen af april
af Claus Kirkegaard
26 apr 2022

Fiskeriet efter tobis er i år startet den 18. april, på baggrund af rådgivning fra et enigt erhverv.

Og tobisfiskeriet er kommet flot i gang i område 2r. Her forventes det, at op i mod 60 procent af de afsatte mængder kan være opfisket allerede ved månedens udgang.

Det skriver Fiskeristyrelsen på sin hjemmeside.

Den danske initialkvote for 2022 er på i alt 83.123 tons, hvilket er ca. 12.000 tons mindre end den afsatte mængde i 2021. Den samlede landede mængde i 2021 udgjorde 71.364 tons, svarende til en værdi på 194.612 t.kr.

I 2022 er kvoten i det kystnære område langs den jyske vestkyst og i Skagerrak (tobisforvaltningsområde 2r), steget fra 4.717 tons i 2021 til 67.232 tons i 2022.

Der er afsat i alt 15.000 tons tobis til rationsfiskeri. De afsatte mængder er fordelt med 3.000 tons i tobisforvaltningsområde 3r og 12.000 tons i tobisforvaltningsområde 2r.

Kalenderugerationen er fastsat til 100 tons pr. fartøj.

Fiskeri af tobis kræver tilladelse, som udstedes af Fiskeristyrelsen efter ansøgning.

Yderligere oplysninger om fiskeriet efter tobis kan læses her

Flere Nyheder