Bilag 6 - Opfiskning af kuller på ration i Nordsøen

Bilag 6 meddelelse nr. 48 - 2022 om opfiskning af den til MAF-rationsfiskeri afsatte mængde af kuller i Nordsøen
08 aug 2022

Bilag 6 meddelelse nr. 48 - 2022 om opfiskning af den til MAF-rationsfiskeri afsatte mængde af kuller i Nordsøen (4A-C)

Idet den afsatte mængde af kuller til MAF-rationsfiskeri er opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af kuller i Nordsøen på MAF-vilkår med virkning fra og med tirsdag den 9. august 2022.

Forbud mod at medbringe og lande kuller fra Nordsøen (4A-C) fisket på MAF-vilkår træder i kraft med virkning fra og med onsdag den 10. august 2022.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021 om regulering af fiskeriet, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 8. august 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 medmindre andet meddeles.

Læs mere om:

Flere Nyheder