Bilag 6: Genåbning af tobisfiskeri på rationsvilkår i område 3r

Der åbnes nu igen for tobisfiskeri i område 3r på rationsvilkår
af Claus Kirkegaard
12 maj 2022

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende bilag 6-meddelelse om vilkår for genåbning af tobisfiskeri på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak i tobisforvaltningsområde 3r:

Med virkning fra den 12. maj 2022, åbnes der for tobisfiskeri i tobisforvaltningsområde 3r (EU-zone) for de fartøjer, hvis ejere har ansøgt om tilladelse, og som opfylder vilkårene jf. bilag 6 meddelelse nr. 30 - 2022. 

Fiskeristyrelsen udsender den 11. maj 2022 justeret tilladelse til fiskeri af tobis i forvaltningsområde 3r hvor det i perioden fra den 12. maj 2022 til og med 29. maj 2022 er tilladt at fiske, medbringe og lande i alt 16 tons tobis.

Den tildelte mængde tobis i tobisforvaltningsområde 3r kan fiskes i den samme periode som den tildelte mængde i tobisforvaltningsområde 2r.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 11. maj 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

Flere Nyheder