Bilag 6: Genåbning af tobisfiskeri på rationsvilkår i område 3r

Der åbnes nu igen for tobisfiskeri i område 3r på rationsvilkår

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende bilag 6-meddelelse om vilkår for genåbning af tobisfiskeri på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak i tobisforvaltningsområde 3r:

Med virkning fra den 12. maj 2022, åbnes der for tobisfiskeri i tobisforvaltningsområde 3r (EU-zone) for de fartøjer, hvis ejere har ansøgt om tilladelse, og som opfylder vilkårene jf. bilag 6 meddelelse nr. 30 – 2022. 

Fiskeristyrelsen udsender den 11. maj 2022 justeret tilladelse til fiskeri af tobis i forvaltningsområde 3r hvor det i perioden fra den 12. maj 2022 til og med 29. maj 2022 er tilladt at fiske, medbringe og lande i alt 16 tons tobis.

Den tildelte mængde tobis i tobisforvaltningsområde 3r kan fiskes i den samme periode som den tildelte mængde i tobisforvaltningsområde 2r.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 11. maj 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...