Fiskerfartøjer søges til at deltage i tobis-mærkningstogt

DTU Aqua søger 1 til 2 fiskerfartøjer, som vil deltage i TRUST-projektets tobismærkningstogt i op til 14 dage
af Line Dalgaard Jensen
16 jan 2023

De dedikerede mærkningsdage vil blive opdelt i 2 perioder. Første mærkningsperiode er planlagt til uge 12-13, 2023. Anden mærkningsperiode er planlagt til uge 18-21, 2023.

Præcise startdatoer for begge perioder aftales hurtigst muligt efter udvælgelse af fartøj.

Der kan udelukkende fanges tobis til mærkning og ikke til landing under tobismærkningstogtet.

Projektet gennemføres af DTU Aqua, som ved udførelse af mærkningstogtet ønsker at opnå fysiske beviser for tobisens migrationer indenfor og mellem forvaltningsområder.

Ved dette mærkningstogt fokuseres der på migration på tværs og mellem forvaltningsområder, med et mål om at mærke 10.000 tobis på et antal banker fordelt på forskellige tobis-forvaltningsområder (1r, 2r og 3r) og EEZ (EU og UK zone). Det deltagende fartøj skal derved være villigt til at fiske i både 1r, 2r og 3r i mærkningsperioden.

Det deltagende fartøj vil blive tildelt tobiskvote beregnet ud fra den charterpris, fartøjet oplyser. Fartøjets oplyste charterpris vil blive rimelighedsvurderet og kvoten vil blive tildelt umiddelbart efter gennemførelse af forsøget.

 

Projektets formål og resultater

Projektets formål er at danne et mere solidt geografisk bestands-grundlag for den MSY-baserede forvaltning af tobis i Nordsøen.

Dette gøres gennem mærkning af tobis i udvalgte områder, således at genfangstresultaterne enten kan konsolidere eller forkaste hypoteser om tobisens migration på forskellige geografiske skalaer og dermed bidrage med ny viden til forvaltningen af tobis i Nordsøen.

DTU Aqua vil deltage i fiskeriet med to ansatte på fartøjet til udførelse af selve mærkningen.

DTU Aqua vil til forsøget udarbejde en forsøgsprotokol, som fartøjet skal følge. Denne vil blive præsenteret for fartøjet inden projektet påbegyndes. 

 

Krav til det deltagende fartøj

Der stillende følgende krav til fartøjer, som ønsker at komme i betragtning til at deltage i mærkningstogtet:

 • Fartøjets besætning skal have erfaring med tobisfiskeri.
 • Der kan ikke fiskes efter tobis til landing under forsøget, ej heller på egen kvote.
 • Fartøjet skal på samme togt have mulighed for at kunne anvende både en modificeret muslingeskraber, som stilles til rådighed af DTU Aqua, og eget tobisredskab til at fange levende tobis egnet til mærkning.
 • Fartøjet skal være tilgængeligt fra uge 12 til og med uge 22 i 2023. Endelig(e) togtperiode(r) aftales mellem fartøj og DTU Aqua. Eventuelle Perioder, hvor fartøjet ikke kan deltage, skal angives i ansøgningen.
 • Fartøjet skal ved ansøgning oplyse en charterpris pr. hele forsøgsdøgn (kr./døgn). Charterprisen skal være inklusiv alle omkostninger, herunder udgifter til skipper, besætningsmedlemmer, fiskeredskaber, vedligeholdelse, eventuelle skader på fartøj eller redskaber, samt revisor og administration.
 • Fartøjet vil, som kompensation for gennemførelse af mærkningstogtet, få tildelt en tobis-forsøgskvote i forvaltningsområde 1r, 2r og 3r svarende til dækning for charterafgiften pr. hele tobismærknings-døgn; der kompenseres for maksimalt 14 døgn.
 • Forsøget kan opdeles i to perioder hvis alle dage gennemføres med ét fartøj. Efter hver periode kan en andel af den tildelte forsøgskvote, maksimalt svarende til antal gennemførte togtdøgn, fiskes.
 • Fartøjet skal være anvendeligt til tobisfiskeri i område 1r, 2r og 3r.
 • Fartøjet skal have to ekstra køje/sovepladser og under togtet medtage 2 ansatte fra DTU Aqua til mærkningen.
 • Fartøjet skal have overdækket plads til mærkningsopstilling (ca. 10 m2), og der skal være tilgang til 220V i området ved mærkningsopstillingen.
 • Der prioriteres et fartøj, hvis besætning har erfaring med mærkning og anvendelse af modificeret muslingeskraber. 
 • Ændringer, f.eks. pga. for dårligt vejr til mærkning, aftales med fartøjet ud fra de konkrete omstændigheder.
 • Fartøjet skal overholde de aftaler, der indgås med DTU Aqua og Fiskeristyrelsen, samt de tilladelser, der bliver udstedt til fartøjet.
 • Fartøjet skal være antageligt.

 

Fartøjer, der ikke opfylder de ovennævnte krav, vil ikke komme i betragtning.

 

Sådan ansøger du

Hvis du ønsker at ansøge om at deltage, skal du udfylde bilag 2.3: Tilbud til deltagelse i projektet samt tro og love erklæring, som sendes  til DTU Aqua på mail emp@aqua.dtu.dk med Fiskeristyrelsen cc (forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk).

Ansøgningsskema kan findes på følgende link.

I mailens emnefelt skal der stå ”Ansøgning tobismærkning fartøj havnekending” og ”navn”.

Ansøgningen skal være modtaget senest d. 3. februar 2023 kl. 16.00

Såfremt der modtages flere ansøgninger, som opfylder de oplistede krav, vil der blive foretaget en tilfældig lodtrækning blandt ansøgerne. Lodtrækningen foretages af Fiskeristyrelsen.

Har du spørgsmål til forsøget, kan du kontakte projektansvarlige fra DTU Aqua, Eva Maria Pedersen på mail emp@aqua.dtu.dk.

Læs mere om:

Flere Nyheder