Tiden rinder hastigt ud for tiltrængt tobis-afklaring

I dag - 26. marts - træder det britisk forbud for tobisfiskeri i kraft.  Men det er fortsat uvist, om briterne ændrer holdning - eller om EU træder i karakter med sanktioner mod Storbritannien

Foto: Fred MARVAUX © European Union 2022

I dag – 26. marts – er lidt af en skæbnedag for danske tobis-fiskere. I dag træder forbuddet mod at fiske tobis i britisk farvand i kraft. Og i skrivende stund er der intet, der tyder på en afklaring inden tobis-fiskeriets start om ganske få dage – nemlig 1. april.

Dette til trods for, at der både nationalt og i EU er ydet en ganske synlig og målrettet indsats for at få briterne til at ændre den beslutning, som de meldte ud offentligt 31. januar.

– Briternes beslutning, om at lukke tobisfiskeriet i britisk farvand, er under al kritik og i direkte strid med Brexit-aftalen. De skal ikke have lov til at gøre os til grin for egne penge. Derfor skal vi helt op på den store klinge og forfølge det juridiske spor, så vi kan vise briterne, at de ikke slipper godt fra den slags. Vi har været for flinke for længe. Det slutter nu, siger MEP Asger Christensen.

Sagen er soleklar

For Asger Christensen, medlem af EU-parlamentet for Venstre, og næstformand i parlamentets fiskeriudvalg, har sagen været soleklar fra begyndelsen: Briternes beslutning er et klart brud på Trade and Corporation Agreement (TCA) – bedre kendt som Brexit-aftalen – artikel 500. Den foreskriver nemlig, at når der er aftalt kvoter mellem EU og UK, så skal begge parter give adgang til farvandene for den anden, så fartøjer med kvote kan tage dertil for at fiske.

Selv hvis der ikke er besluttet kvoter, vil foreløbige kvoter stadig gælde, og for foreløbige kvoter gælder artikel 501 om retten til at anvende kompenserende foranstaltninger i tilfælde af, at adgangen til farvande reduceres.

Væsentligt er også at nævne, at TCA’ens artikel 506 indeholder en mulighed for at suspendere handelsdelen.

Ønsker klarhed fra fiskerikommisær

Sammen med formanden for EU-parlamentets fiskeriudvalg, Pierre Karleskind, sendte Asger Christensen i februar brev til fiskerikommissær Virginijus Sinkevičius, hvori de udtrykker ønske om, at kommissæren forpligter sig til målsætningen om, at tobisfiskeriet som etableret af Trade and Cooperation vil finde sted igen i år – også i britiske farvande.

”Vi mener, at det er på tide at undersøge mulige modforanstaltninger over for Storbritannien, hvis de bliver ved med at nægte adgang til fiskepladserne, herunder at undersøge passende restriktioner for Storbritanniens adgang til EU’s indre marked. Vil kommissæren forpligte sig til at undersøge mulige modforanstaltninger?” skriver Pierre Karleskind og Asger Christensen i brevet til Virginijus Sinkevičius.

– Argumentet om at lukke tobisfiskeriet, fordi man skal passe på en havfugl, køber jeg simpelthen ikke. Der er uden tvivl tale om diskrimination mod danske fiskere, fordi det stort set kun er dem, der fisker tobis i britisk farvand. Og sådan spiller klaveret ikke, når briterne stadig gerne vil fiske i europæisk farvand og have adgang til det indre marked, slutter Asger Christensen.

Fakta

ET HEKTISK TOBIS-FORLØB FOR ASGER CHRISTENSEN

Siden Storbritannien offentliggjorde beslutningen om at forbyde fiskeri efter tobis i britisk farvand, har den danske næstformand for EU’s fiskeriudvalg, Asger Christensen (V), ydet en stor indsats for at skaffe opbakning til danske fiskeres kamp for at tvinge briterne til at ændre deres beslutning.

  • 31. januar: Storbritannien offentliggør deres beslutning om at lukke for tobisfiskeri i britisk farvand fra 26. marts. Tobis-sæsonen er sat til at starte 1. april.
  • 6. februar: Asger Christensen rejser udfordringen for den liberale gruppe i Fiskeriudvalget med argumentet om, at det britiske tobis-forbud er en vigtig sag for Danmark. Men det er også en principsag, der kan risikere at ramme hvem som helst næste gang. Derfor er EU nødt til at handle hurtigt, så briterne ikke bare fortsætter med at bryde aftaler i fremtiden. Her får den danske holdning opbakning fra den franske formand for Fiskeriudvalget, Pierre Karleskind, samt resten af den liberale gruppe.
  • 8. februar: Asger Christensen mødes sammen med chefen for Kommissionens forhandlerhold med UK for at understrege sagens alvor overfor Kommissionen.
  • 20. februar: Sammen med formanden for EU’s Fiskeriudvalg. Pierre Karleskind, sender Asger Christensen et brev til EU’s fiskerikommissær Virginijus Sinkevičius, hvor de forklarer sagens alvor.
  • 20. februar: Asger Christensen mødes med den britiske EU-mission, og får her at vide, at briterne ikke har nogen intentioner om at ændre holdning.
  • 20. februar: Asger Christensen mødes med den danske EU-ambassadør for at drøfte mulighederne.
  • 20. februar: På Asger Christensens foranledning bliver tobis-forbuddet drøftet på møde i EU’s fiskeriudvalg, hvor kommissionen også er til stede.
Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at mindske CO2-udledningen

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at...