Ingen penge til nyt havforskningsskib

Folketingets partier har fordelt forskningsreserven, og det står nu klart, at der ikke blev afsat penge til et nyt havforskningsskib

Et enigt folketing har præsenteret en aftale for, hvordan forskningsreservens knap to milliarder kroner skal fordeles i 2020.

Af aftalen fremgår det, at der ikke bliver sat penge af til et nyt, dansk havforskningsskib foreløbig, skriver Ingeniøren

Beslutningen er taget på trods af, at DTU Aqua, som i øjeblikket ejer det eneste oceangående havforskningsskib i Danmark, har været ude og advare om, at det nuværende Dana nærmer sig pensionsalderen – og ikke at forglemme – en stor klassedokning i 2023.

– Skibet er på mange måder forældet. Det skaber udfordringer i forhold til den daglige drift, vedligeholdelsen af skibets tekniske løsninger og selve formålet med at lave havforskning,« har Dennis Lisbjerg, der er sektionsleder ved DTU Aqua tidligere udtalt til Ingeniøren.

Behov for bedre beslutningsgrundlag

I den nye aftaletekst påpeger folketingets partier, “at det er vigtigt, at danske forskere og myndigheder har adgang til forskningskapacitet, der kan overtage opgaver fra DTU’s nuværende oceangående havforskningsskib DANA IV.”

DTU har allerede tidligere i år udarbejdet et forslag til, hvordan et nyt havforskningsskib kan se ud, og hvad det ville koste at bygge.

Men folketingets partier mener stadig, der er behov for et bedre beslutningsgrundlag, før der kan tages stilling til, om et nyt skibsprojekt bliver en realitet.

Blandt andet vil partierne have et bedre overblik over, hvilken skibstype der er behov for, hvilke opgaver det skal løse for danske myndigheder, og hvem der skal eje det.

I aftalen lyder det:

“Partierne noterer sig, at uddannelses- og forskningsministeren senest medio 2020 vil tilvejebringe et beslutningsgrundlag for, hvordan danske forskere og myndigheder kan opnå den skibsadgang”

Om forskernes i fremtiden får adgang til et nationalt oceangående havforskningsskib, eller om de skal leje sig ombord på nabolandenes skibe, er stadig uklart.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...